Güz  Okulu•Sosyal  Politika
Neoliberalizm  ve  sosyal  politikanın  yeniden  kurumsallaşma  süreci:  Türkiye  örneği*

*  Yazının  içeriğinin  şekillenmesinde  hocam  Prof.  Dr.  Ayşe  Buğra'nın  katkıları  önemli  olmuştur.  Yazının  ilk  halini  okuyup  görüşlerini  benimle  paylaşan  Burcu  Mutlu'ya  ve  Kerem  Morgül'e;  makalenin  yazılması  için  gerekli  olan  finansman  desteği  için  de  Boğaziçi  Üniversitesi  Sosyal  Politika  Forumu'na  çok  teşekkür  ederim.
Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 382-390
Yazar
    Osman  SAVAŞKAN
       Boğaziçi  Üniversitesi  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkilap  Tarihi  Enstitüsü  Doktora  Öğrencisi  ve  Boğaziçi  Üniversitesi  Sosyal  Politika  Forumu  Arş.  Gör.
 

PDFindir5,95  MB indir