Rapor
TTB  Halk  Sağlığı  Kolu  20.  Gezici  Eğitim  Semineri,  Haziran  2008*

*  12.  Ulusal  Halk  Sağlığı  Kongresi’nde  (21-25  Ekim  2008,  Ankara)  sözlü  bildiri  olarak  sunulmuştur.
Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 469-475
Hazırlayan
    Türk  Tabipleri  Birliği  Halk  Sağlığı  Kolu
      
 

PDFindir4,79  MB indir