Rapor
TTB  Halk  Sağlığı  Kolu  22.  Gezici  Eğitim  Semineri  Raporu
3-9  Temmuz  2010
"Sağlıkta  dönüşüm  programı  ve  bulaşıcı  hastalıklar"Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 467-476
Hazırlayan
    Türk  Tabipleri  Birliği  Halk  Sağlığı  Kolu
      
 

PDFindir6,42  MB indir