Rapor
Türk  Tabipleri  Birliği  Halk  Sağlığı  Kolu  23.  Gezici  Eğitim  Semineri  Raporu
Büyük  Kentlerde  Değişen  Birinci  Basamak  Sağlık  Hizmetleri*


*  Rapor  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  için  kısaltılmıştır.
Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 297-310
Hazırlayan
    Türk  Tabipleri  Birliği  Halk  Sağlığı  Kolu
      
 

PDFindir198,09  KB indir