Rapor
Türk  Tabipleri  Birliği  Halk  Sağlığı  Kolu  24.  Gezici  Eğitim  Semineri  Raporu
Değişen  Sağlık  Sistemi  ve  Sağlık  Bakanlığı’nda  Yeni  YapılanmaCilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 311-320
Hazırlayan
    Türk  Tabipleri  Birliği  Halk  Sağlığı  Kolu
      
 

PDFindir160,48  KB indir