Derleme
SAĞLIK  HİZMETLERİNDE  “MEMNU-NİYET”
Patient  Satisfaction  (!)

Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 114-117
Yazar
    Songül  A.  VAİZOĞLU
       Prof.  Dr.,  Hacettepe  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  Anabilim  Dalı
 

PDFindir161,64  KB indir
 
 

Özet  
İnsanın  en  temel  hakkı  olan  sağlığın  mümkün  olan  en  iyi  seviyede  tutulması  için  sağlık  hakkı  en  temel  gerekliliktir.  Bu  derlemede  günümüz  politikaları  ile  bağlantılı  olarak  “sağlık  hakkı“,  “hasta”,  “müşteri”,  “hasta  memnuniyeti”  kavramları  irdelenmiştir.   “Right  to  health”  which  is  the  the  basic  right  of  human  beings  have  to  be  kept  in  the  highest  level.  In  this  review  “right  to  health”
“patient  –  client-  consumer-  costumer”  and  “patient  satisfaction”  concepts  has  been  discussed  in  conjunction  with  current  health  policies.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Sağlık  hakkı,  hasta,  müşteri,  hasta  memnuniyeti
EN: Right  to  health,  patient,  consumer-costumer,  patient  satisfaction