Yazar
Hakkı  AKTAŞ
Arş.  Gör.  Dr.  Mersin  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.

Yazar
Hande  CİHAN
Arş.  Gör.  Dr.  Kocaeli  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.

Yazar
A.  Öner  KURT
Doç.Dr.  Mersin  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.

Yazar
Tacettin  İNANDI
Prof.Dr.  Mustafa  Kemal  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.

Yazar
GES  Katılımcıları
Türk  Tabipleri  Birliği  27.  Gezici  Eğitim  Semineri  Katılımcıları