Dosya-Derleme
HERKES  İÇİN  SAĞLIK:  LGBTİ  BİREYLERİN  ESENLİĞİNİ  HEDEFLEYEN  SAĞLIK  HİZMETLERİNE  DOĞRU
Health  for  All:  Towards  Health  Care  Services  Aiming  for  the    Well-Being  of  LGBTI  Individuals

Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 266-276
Yazar
    Volkan  YILMAZ
       Sivil  Toplum  Çalışmaları  Merkezi,  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi.  Siyasal  ve  Uluslararası  Çalışmalar  Okulu,  Leeds  Üniversitesi.  Sosyal  Politikalar,  Cinsiyet
Kimliği  ve  Cinsel  Yönelim  Çalışmaları  Derneği  (SPoD)
Yazar
    İpek  GÖÇMEN
       Sosyal  Politika  Forumu,  Boğaziçi  Üniversitesi.  Sosyal  Politikalar,  Cinsiyet  Kimliği  ve  Cinsel  Yönelim  Çalışmaları  Derneği  (SPoD)
Yazar
    Cansu  ATLAY
       Sosyal  Politika  Forumu,  Boğaziçi  Üniversitesi.  Sosyal  Politikalar,  Cinsiyet  Kimliği  ve  Cinsel  Yönelim  Çalışmaları  Derneği  (SPoD)
 

PDFindir237,55  KB indir
 
 

Özet   Summary
Makale  LGBTİ  (lezbiyen,  gey,  biseksüel  ve  trans)  bireylerin,  çoğunlukla  cinsel  yönelim  ve  cinsiyet  kimliği  temelli  ayrımcılık  nedeniyle,  toplumun  çoğunluğundan  yüksek  oranda  karşılaştıkları  sağlık  risklerini  İngilizce  alan  yazın  üzerinden  betimlemektedir.
Makalede  şu  alanlara  değinilmektedir:  LGBTİ  bireylerin  karşı  karşıya  olduğu  stres  faktörleri  ile  sağlık  riski  davranışları  arasındaki
ilişki,  LGBTİ  bireylerin  ruh  sağlığı,  madde  bağımlılığı,  şiddet,  cinsel  sağlık  hizmetleri,  LGBTİ  bireylerin  sağlık  hizmetlerine  erişimleri,  LGBTİ  bireylerin  sağlık  sigortasına  erişimleri,  barınma  ve  trans  bireylerin  sağlığı.  Makale  Türkiye’de  LGBTİ  bireyleri  içeren  ve  LGBTİ  bireylerin  esenliğini  sağlamayı  hedefl  eyen  bir  sağlık  sisteminin  nasıl  mümkün  olabileceğine  ilişkin  öneriler  ile  sonlanmaktadır. 
  Drawing  on  the  literature  on  LGBTI  individuals  and  health  in  English,  this  article  describes  health  risks  that  LGBTI  (lesbian,  gay,  bisexual  and  trans)  individuals  face,  mainly  due  to  discrimination  on  the  basis  of  sexual  orientation  and  gender  identity.  The  article  covers  the  following  domains:  the  relationship  between  stress  factors  that  LGBTI  individuals  face  and  their  health  risk  behaviours,  the  mental  health  of  LGBTI  individuals,  substance  dependence,  violence,  sexual  health  services,  the  state  of  LGBTI  individuals  in  accessing  health  care  services,  the  state  of  LGBTI  individuals  in  accessing  health  insurance,  housing  and  the  health  of  trans  individuals.  In  the  conclusion  part,  the  article  provides  policy  suggestions  for  Turkey  to  make  its  health  system  inclusive  for  LGBTI  individuals  and  serve  the  well-being
of  LGBTI  individuals.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: LGBTİ,  Türkiye,  sağlık,  ruh  sağlığı,  cinsel  yönelim,  cinsiyet  kimliği
EN: LGBTI,  Turkey,  health,  mental  health,  sexual  orientation,  gender  identity