DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
KORKU
Fear

Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 83-84
Yazar
    M.  İrem  YILDIZ
       Uzm.  Dr.,  Hacettepe  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  AD
Yazar
    Eriş  BİLALOĞLU
       Dr.,  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Hakem  Kurulu  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Türkiye  çok  uzun  süredir  şiddetin  “kanıksandığı”  ve  insanların  gündelik  yaşamlarını  korkuyla  tanımlanabilecek  bir  iklimde  sürdürmeye
çalıştıkları  bir  ülke.  Kuşkusuz  bu  kaçınılamaz  ve  değişmeyecek  bir  “kader”  değil.  Korkuyu  psikolojik,  toplumsal,  kültürel  boyutlarıyla
anlamak/kavramak  nasıl  üstesinden  gelebileceğimize  dair  en  önemli  adımı  oluşturuyor.  Yazıda  dosyanın  hazırlanış  gerekçesi  ile
içerikte  yer  alan  yazıların  tanıtımı  yapılıyor.
  TFor  too  long,  Turkey  is  a  country  where  the  people  have  been  “inured  to”  violence  and  they  try  to  maintain  their  daily  life  in  a  climate
that  could  be  defined  as  fear.  Undoubtedly,  this  is  not  a  “destiny”  that  cannot  be  avoided  and  changed.  Understanding  the  fear  in  terms
of  its  psychological,  social  and  cultural  aspects  is  the  most  important  step  to  overcome  it.  In  this  article,  the  purpose  of  preparing  this
file  was  addressed  and  the  articles  included  in  the  file  were  introduced.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: korku,  şiddet,  Türkiye
EN: fear,  violence,  Turkey