DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
DOĞA  İÇİN  MÜCADELE
Struggle  for  Nature

Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 163-164
Yazar
    Gaye  YILMAZ
       Boğaziçi  Üniversitesi,  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  /  Part-time  Öğretim  Görevlisi
Yazar
    Onur  HAMZAOĞLU
       Prof.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi  (KODA)  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Doğa  mücadelelerini  mercek  altına  yatırmayı  amaçlayan  dosyamız,  bir  yandan  ülkesel  ve  bölgesel  farkları  gösterirken  bir
yandan  da  dağınık  ve  parçalı  görüntünün  arkasındaki  nedenleri  tartışmaya  açıyor.  Diğer  yandan  dünyada  ve  Türkiye’deki  doğa
mücadelelerinin  -hangi  başlık  altında  yürütüldüğüne  bağlı  olarak-  hukuk  ve  praksis  gibi  iki  ayrı  koldan  geliştiği  dikkat  çekiyor.
  Our  File  which  aims  to  put  ecological  sttruggles  under  the  spotlight  indicates  national  and  regional  diff  erences  on  one  hand  and  opens
a  new  debate  on  the  reasons  behind  split  image  of  the  sttruggles  in  general  on  the  other.  At  the  same  time,  it  points  out  the  fact  that
ecological  sttruggles  develop  in  two  diff  erent  axes:  legal  and  practice  depending  on  the  target  of  each  section  of  sttruggles.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: doğa  mücadeleleri,  benzerlikler,  farklılıklar
EN: struggles  for  nature,  similarities,  diversiti