Dosya-Derleme
DERENİN  DERDİ:  HES  KARŞITI  MÜCADELENİN  İMKÂN  VE  SINIRLARI
Problem  of  the  Creek:  Possibilities  and  Limits  of  Anti-HEPP  Struggle
Bu  makalenin  kimi  bölümleri  2016  yılında  İletişim  Yayınları  tarafından  basılan  Sudan  Sebepler:  Türkiye’de  Neoliberal
Su-Enerji  Politikaları  ve  Direnişler  adlı  derlemede  “Neoliberalleşmenin  Doğası,  Doğanın  Neoliberalleşmesi:
Su-Enerji  Rabıtası  Üzerinden  Neoliberalizm  ve  Müphemlikleri”  başlığı  altında  yayınlanmıştır.

Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 187-192
Yazar
    Sinan  ERENSÜ
       Northwestern  Üniversitesi,  Keyman  Modern  Türkiye  Çalışmaları  Programı,  Doktora  Sonrası  Araştırmacı
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Son  on  yılda  hafriyatçı  yatırımların  artan  bir  biçimde  ekonominin  merkezine  oturması  ve  dolayısıyla  ekolojik  yıkımın  derinleşmesi
ile  birlikte  çevre  mücadeleleri  de  yaygınlaşmaya  ve  görünür  olmaya  başladı.  Kabaran  çevre  ve  ekoloji  muhalefetinin  en  yaygın,
en  görünür,  ve  en  ilham  verici  ayağını,  hiç  şüphesiz,  hidro  elektrik  santral  (HES)  karşıtı  hareket  oluşturuyor.  Ülkenin  farklı  kırsal
bölgelerinde  örneklerine  rastladığımız  sayısız  dere,  vadi,  köy  koruma  platform  ve  dernekleri  ile  somutlaşan  HES  karşıtı  hareket,
yakın  bir  tarihe  kadar  dar  bir  alana  sıkışmış  olan  çevreciliğin  hem  yaygınlaşması  ve  geniş  kitlelerle  buluşmasında,  hem  de  yeni  bir
karakter  ve  söylem  kazanmasında  çok  etkili  oldu.  HES  karşıtı  hareketin  çevre  mücadelesi  içindeki  bu  merkezi  konumuna  rağmen
dere  savunusu  yapan  kırsal  mücadelelerin  tam  olarak  neye  karşı  çıktıkları  hâlâ  tartışılmaya  muhtaç  bir  konu.  Bu  makale  HES
karşıtı  harekeleri  hidroelektrik  yatırımlarının  tetiklediği  mülksüzleştirme  süreçleri  ve  bu  süreçlere  maruz  kalan  nüfusun  mekânsal
ve  sınıfsal  farklılıklarına  odaklanarak  okumayı  amaçlıyor.  HES  karşıtı  hareketin  imkânlarının  aynı  anda  onun  sınırlarına  da  işaret
ettiğini  iddia  eden  makale,  HES  meselesinin  kırsal  çözülmeden  ve  köy-kent  dinamiğinden  bağımsız  okunamayacağını  öne  sürüyor.
Geliş  Tarihi    :  26.04.2017
Kabul  Tarihi    :  29.07.2017
  Within  the  last  decade  environmentalist  actions  and  protests  have  further  spread  and  become  more  visible  along  with  the  rising
economic  importance  of  investments  involving  excavation  and  consequent  deepening  of  ecologic  crisis.  The  most  common,  visible  and
inspiring  component  of  this  rising  environmentalist  and  ecologic  opposition  is  no  doubt  the  movement  against  hydroelectric  power
plants  (HEPP).  The  anti-HEPP  movement  assuming  a  concrete  character  through  countless  platforms  and  associations  in  diff  erent  rural
parts  of  the  country  established  to  protect  streams,  valleys  and  villages  has  been  quite  infl  uential  in  further  spread  and  popularization
of  environmental  concerns  which  once  remained  marginal,  and  also  in  giving  these  concerns  a  new  character  and  discourse.  In  spite  of
this  central  position  of  anti-HEPP  movement  in  overall  struggle  for  the  environment,  what  exactly  rural  actions  defending  streams  are
opposed  to  still  needs  discussion  and  clarification.  This  article  intends  to  approach  anti-HEPP  movements  by  focusing  on  processes  of
expropriation  triggered  by  HEPP  investments  and  spatial  and  class-based  diff  erences  in  population  groups  exposed  to  these  processes.
The  article  maintains  that  possibilities  of  anti-HEPP  movement  points  out,  at  the  same  time,  to  its  limitations,  and  that  the  issue  of
HEPP  cannot  be  addressed  independently  of  rural  dissolution  and  rural-urban  dynamics.
  Received  :  26.04.2017
  Accepted  :  29.07.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: HES  karşıtı  mücadele,  çevre  ve  ekoloji  hareketi,  mülksüzleşme,  kırsal  dönüşüm
EN: Anti-HEPP  struggle,  environmental  and  ecological  movement,  expropriation,  rural  transformation