Dosya-Derleme
DÜNYADA  VE  TÜRKİYE’DE  TEMİZ  HAVA  İÇİN  MÜCADELE
The  Struggle  for  Clean  Air  in  Turkey  and  in  the  World

Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 219-227
Yazar
    Gamze  VAROL  SARAÇOĞLU
       Doç.  Dr.,  Namık  Kemal  Üniversitesi  Halk  Sağlığı  AD.  Öğretim  Üyesi
Yazar
    Çiğdem  ÇAĞLAYAN
       Doç.  Dr.,  Kocaeli  Üniversitesi  Halk  Sağlığı  AD.  Öğretim  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  çalışmada  Dünya’da  ve  Türkiye’de  hava  kirliliği,  hava  kirliliğine  karşı  yürütülen  mücadelelerin  tarihçesinin  örnekleriyle  birlikte
sunulması  amaçlanmıştır.
Geliş  Tarihi    :  30.04.2017
Kabul  Tarihi    :  07.08.2017
  In  this  review  paper,  it  was  aimed  to  present  the  air  pollution  in  Turkey  and  in  the  World  and  the  history  of  the  struggle  against  air
pollution  along  with  the  examples.
Received  :  30.04.2017
Accepted  :  07.08.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: hava  kirliliği,  mücadele,  sivil  toplum  kuruluşları,  Dünya,  Türkiye
EN: air  pollution,  struggle,  non-governmental  organizations,  World,  Turkey