Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
TOHUMLAR  CANLIDIR  YAŞARLAR
Seeds  are  Alive,  They  Live

Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 228-235
Yazar
    Abdullah  AYSU
       Çift  ci  Sen  Kurucu  Genel  Başkanı
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Tohum,  bitkisel  üretimin  ve  gıda  zincirinin  ilk  halkasıdır.  Bu  nedenle  üretici  köylüler  ve  tüketiciler  için  tohum  yaşamla  eş  öneme
sahiptir.  Diğer  pek  çok  mücadele  biçiminin  yanı  sıra  bugün  geçimlik  tarımla  uğraşan  çiftçiler  yerel  tohumları  takas  ederek
yaygınlaştırmakta,  toprakta  üretimi  sürdürerek,  tohumların  değişen  iklim  koşullarına  adaptasyonu  için  mücadele  etmektedir.
Böylelikle  şirket  tohumculuğuna  karşı  yerel  tohum  korunmakta,  bu  amaçla  çeşitli  kesimler  birlikte  tohum  takas  şenlikleri
düzenlemektedir.  Etkinliklerle  sadece  tohum  üretimini  yaşatmak  değil,  aynı  zamanda  bu  tohumlardan  elde  edilen  ürünlerden
gıdaların  türetilmesi,  bu  gıdaların  tüketiciye  aracısız  ulaşması  için  çalışılmaktadır.  Bu  çabalarla  gıda  egemenliğinin  tekrardan
üretici  ve  tüketiciye  geçmesi  için  ilham  sağlanmakta,  başka  bir  dünyanın  mümkünlüğüne  ışık  tutmaktadırlar.
Geliş  Tarihi    :  23.04.2017
Kabul  Tarihi    :  21.07.2017
  Seed  is  the  first  link  in  vegetative  production  and  food  chain.  For  this  reason  seed  actually  means  life  for  farmers  and  consumers.
Besides  struggles  waged  in  other  walks  of  life,  subsistence  farmers  spread  local  seeds  by  barter  and  try  to  ensure  the  adaptation
of  seeds  to  changing  climatic  conditions  by  keeping  production.  In  this  way  local  seed  is  protected  against  others  marketed  by  big
companies  and  people  get  together  to  organize  seed  exchange  festivals  for  this  purpose.  These  activities  envisage  not  only  the
sustenance  of  seed  production  but  also  encouraging  the  consumption  of  food  processed  from  their  seeds  and  their  reach  to  consumers
without  intermediaries.  These  eff  orts  inspire  the  idea  of  having  producers  and  consumers  gaining  the  first  hand  in  food  chain  and
suggest  the  possibility  of  another  world  diff  erent  from  what  we  have  today.
  Received  :  23.04.2017
  Accepted  :  21.07.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: yerel  tohum,  GDO,  mücadele
EN: local  seeds,  GMOS,  sttruggle