Dosya-Derleme
İŞÇİ  SAĞLIĞI  ve  GÜVENLİĞİ  POLİTİKALARI  SON  15  YILDA  NASIL  “DÖNÜŞTÜ”
How  Occupational  Safety  and  Health  Policies  “Transformed”  Within  The  Last  15  Years

Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 376-380
Yazar
    Celal  EMİROĞLU
       İşçi  Sağlığı  ve  İş  Güvenliği  Bilim  Uzmanı
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
2002  yılında  tek  başına  hükümet  olan  AKP’nin  izlediği  politikalarla  o  günden  bu  güne  “işçi  sağlığı  ve  güvenliği”  konusunda  haklar  giderek
daha  çok  kısıtlandı.  Bu  konuda  “değişen”  yasal  düzenlemelerin  alandaki  uygulamaları  ve  “dönüşen”  çalışma  ilişkileri  sonucu  işyeri  sağlık
hizmeti  piyasa  koşullarında  alınır-satılır  meta  olarak  tercih  edilirken,  koruyucu  ve  önleyici  hizmetler  tümden  terk  edildi.  Giderek  işçi  sağlığı  ve
güvenliği  hizmetlerinin  kapsamı  daralıyor,  daha  da  kötüleşen  iş  kazaları  ve  meslek  hastalıkları  göstergeleri  toplumsal  eşitsizliklerin  yansıması
olarak  kayıtlara  geçiyor.
Geliş  Tarihi    :  24.11.2017
Kabul  Tarihi  :  28.12.2017
  Since  the  single  party  government  of  the  AKP  starting  in  2012,  policies  pursued  in  the  field  of  occupational  safety  and  health  further  restricted  related  rights.  As  a  result  of  modifications  in  relevant  legislation  and  “transformed”  industrial  relations,  workplace  health  services  are  regarded  as  commodity  exchanged  in  markets  while  protective  and  preventive  services  have  almost  totally  been  abandoned.  The  scope  of  occupational
safety  and  health  services  is  gradually  shrinking  and  worsening  indicators  of  work  accidents  and  occup0ational  diseases  refl  ect  existing  social
inequalities.
Received  :  24.11.2017
  Accepted  :  28.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: işçi  sağlığı  ve  güvenliği,  işyeri  sağlık  hizmeti,  iş  kazaları  ve  meslek  hastalıkları
EN: occupational  safety  and  health,  workplace  health  services,  work  accidents  and  occupational  diseases.