Dosya-Derleme
HASTANELERDE  MANEVİ  DESTEK  UYGULAMALARI  VE  YASAL  DAYANAKLARI
Spiritual  Support  Practices  in  Hospitals  and  its  Legal  Basis

Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 112-120
Yazar
    Osman  ÖZTÜRK
       Dr.,  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Hakem  Kurulu  üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
On  altı  yıldır  iktidarda  olan  Adalet  ve  Kalkınma  Partisi  (AKP),  iktidarının  ilk  yıllarında  siyasal  İslamcılıktan  uzaklaştığı  imajını  yaratmaya  dikkat
etti.  12  Eylül  2010  Anayasa  Referandumu  sonrasına  durum  hızla  değişti.  Devletin  bütün  kurumlarındaki  kadrolaşmasını  tamamlayan  AKP,
bir  yandan  baskıcı,  totaliter  bir  rejim  inşa  etmeye,  öte  yandan,  o  zamana  kadar  gizli  ajandasında  sakladığı  siyasal  İslamcı  niyetlerini  hayata  geçirmeye  başladı.  AKP’nin  toplumsal  hayata  yönelik  dinci  gerici  uygulama  alanlarından  birisi  de  sağlık  oldu.  Bu  dönemde  açılışlarını  Emine
Erdoğan  ve  Sare  Davutoğlu  gibi  dönemin  başbakan  eşlerinin  yaptığı  “Peygamber  sünneti”,  Kupa  Terapisi  sempozyumları  ve  Tıbb-ı  Nebevi  kongreleri  düzenlendi.  Hastanelerde  Kuran  kursları  açıldı.  “Helal  kan,  helal  ilaç”  tartışmaları,  sezaryenle  doğum  ve  kürtaj  karşıtı  politikalar.  İstanbul’da  açılan  cin  hastanesi,  hasta  odalarına  kıbleyi  gösteren  işaretler  ve  seccadeler  konulması,  “Namaz  kıldıran  diz  protezi  ameliyatları”
reklamları  gibi  örnekler,  siyasi  iktidarın  tolerans  ve  teşvikiyle  yaygınlaşan  uygulamaları  oldu.  Bu  makalede,  AKP  döneminde  hayata  geçirilen
benzer  uygulamalardan  olan,  T.C.  Başbakanlık  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  ile  T.  C.  Sağlık  Bakanlığı  arasında  imzalanan  “Hastanelerde  Manevi  Destek  Sunmaya  Yönelik  İşbirliği  Protokolü”  ile  “Sağlık  Kuruluşlarında  Manevi  Destek  Hizmetlerinin  Yürütülmesine  Dair  Yönerge”
değerlendirilip,  onlardan  dayanak  alan  kimi  uygulamalar  ortaya  koyulacaktır.
Geliş  Tarihi    :  27.02.2018
Kabul  Tarihi    :  25.03.2018
  Now  the  ruling  party  for  the  last  sixteen  years,  the  Party  for  Justice  and  Development  (AKP)  was  keen  on  creating  the  image  of  drifting
away  from  political  Islam  during  the  first  years  of  its  power.  This  situation  swiftly  changed  after  the  Constitutional  Referendum  of  12  September
2010.  Having  completed  the  staff  ing  of  all  state  institutions  with  its  supporters,  the  AKP  started  to  build  an  oppressive  and  totalitarian  regime
while  translating  into  life  its  intentions  associated  with  political  Islam  that  it  had  been  keeping  in  its  secret  agenda.  Health  turned  out  to  be  one  of  the  areas  where  AKP’s  religiously  driven  and  retrogressive  interventions  to  social  life  became  apparent.  This  period  witnessed  such  activities  as  “Prophet’s  Sunnah”  and  Cupping  Therapy  symposiums  and  “Prophet’s  Medicine”  congresses  all  inaugurated  by  Emine  Erdoğan  and  Sare  Davutoğlu,  wives  of  Prime  Ministers  of  the  time.  Quran  courses  were  launched  in  hospitals.  Further,  debates  on  “halal  blood”  and  “halal  medicine”,
policies  against  caesarean  section  and  abortion,  “Jinn  Hospital”  opened  in  İstanbul,  placement  of  signs  and  prayer  rugs  showing  kiblah  in  patient
rooms  and  promotion  of  “prayer  encouraging  knee  prosthesis  operations”  are  all  examples  of  cases  becoming  common  with  the  tolerance  and
even  encouragement  of  the  ruling  party.  This  article  addresses  the  “Protocol  of  Cooperation  for  Extending  Spiritual  Support  in  Hospitals”  and  the
“Regulation  on  the  Conduct  of  Spiritual  Support  Services  in  Hospitals”  acted  by  the  Prime  Ministry,  Presidency  of  Religious  Aff  airs  and  the  Ministry
of  Health  as  cases  under  the  AKP  rule  including  some  practices  based  on  this  legislation.
  Received  :  27.02.2018
  Accepted  :  25.03.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: geleneksel  tıp,  tamamlayıcı  tıp,  ana  akım  tıp,  uygulama  merkezi,  eğitim  merkezi
EN: presidency  of  religious  aff  airs,  ministry  of  health,  protocol,  spiritual  care,  retrogression