DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
AŞI  KARŞITLIĞI
Anti-Vaccination

Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 163-164
Yazar
    Melike  YAVUZ
       Uzm.  Dr.,  Bahçeşehir  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.  Öğretim  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
İlk  aşının  onsekizinci  yüzyıl  sonlarında  bulunuşundan  bugüne  sayısız  yaşam  kurtarmış  olan  aşılar,  dünya  çapında  sağlık  ve  refahı  da  arttırmıştır.
Toplum  düzeyinde  aşı  ile  önlenebilir  hastalıklarla  ilişkili  morbidite  ve  mortaliteyi  önlemek  için  aşılama  programlarının  yüksek  aşılama  oranlarına
ulaşabilmesi  ve  sürdürülebilmesi  gerekir.  Yüksek  aşı  kapsamını  sağlamak  birçok  faktöre  bağlıdır.  Bu  faktörlerden  birisi,  önemi  gün  geçtikçe  artan
ve  aşıların  geciktirilmesi  veya  reddi  ile  sonuçlanan  aşı  tereddütüdür.  Aşı  karşıtlığı  ise  ebeveynlerin  aşıyla  ilgili  tereddütlerini  derinleştirmekte  ve
karmaşıklaştırmaktadır.  Bu  dosya,  aşı  karşıtlığını,  biçimleri,  nedenleri,  sonuçları  ve  çözüm  önerileriyle  tarihsel  bağlamda  ele  almayı  amaçlamıştır.
  Vaccines  which  saved  countless  lives,  has  also  increased  the  health  and  well-being  worldwide  since  the  first  vaccine  was  found  in  the  late  eighteenth
century.  In  order  to  prevent  morbidity  and  mortality  associated  with  vaccine-preventable  diseases  at  the  community  level,  vaccination  programs
should  be  able  to  achieve  and  sustain  high  vaccination  rates.  Achieving  the  high  vaccine  coverage  is  related  with  many  factors.  One  of  these  factors
is  vaccine  hesitancy,  whose  importance  is  increasing  day  by  day  and  results  with  delayed  vaccination  or  rejection.  Anti-vaccination  deepens  and
complicates  the  vaccine  hesitancy  of  parents.  This  file  seeks  to  address  the  anti-vaccination  in  its  historical  context  with  its  forms,  causes,  results
and  proposals  for  solutions.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: aşı  tereddütü,  aşı  karşıtlığı,  Türkiye
EN: vaccine  hesitancy,  anti-vaccination,  Turkey