Dosya-Derleme
AŞI  KARŞITLIĞI
Vaccine  Refusal

Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 175-186
Yazar
    Ahmet  Alp  AKER
       Uzm.  Dr.,  Halk  Sağlığı  Uzmanı,  Tuzla  İlçe  Sağlık  Müdürlüğü,  İstanbul
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Halk  sağlığının  en  etkili  silahlarından  olan  aşılar  denenmiş,  çok  güvenilir  ürünler  olmakla  birlikte  toplumda  bazı  kesim  ve  kişilerce  güvenliliği
ve  gerekliliği  sorgulanır  olmuştur.  Günümüzde  geçmişten  farklı  olarak  aşı  karşıtı  fikirler  hızlı  bir  şekilde  medya  ve  özellikle  internet  yoluyla
sosyal  medya  üzerinden  yayılma  imkânı  bulmaktadır.  Aşı  karşıtlığının  toplumda  yaygınlaşması  olasılığı  aşıyla  önlenebilir  hastalıklardan  korunmada  aşılama  programlarının  başarısına  karşı  bir  tehdit  oluşturmaktadır.  Mücadele,  aşı  karşıtlarının  tutum  ve  davranış  olarak  bir  blok  oluşturmadığının  bilinciyle,  bilimsel  temelde  argümanların  sunulması  yanında  farklı  yaklaşımları  içeren  stratejilerle  yürütülmelidir.
Geliş  Tarihi    :  05.01.2018
Kabul  Tarihi  :  19.03.2018
  Although  vaccines,  which  are  among  the  most  eff  ective  weapons  of  public  health,  have  been  proven  and  highly  reliable  products,  their  safety  and  indispensability  have  been  questioned  in  the  society  by  some  groups  and  people.  Today,  contrary  to  the  past,  anti-vaccine  ideas  are
rapidly  spreading  through  the  media  and  especially  in  the  internet  via  social  media.  The  possibility  of  anti-vaccine  proliferation  in  the  society  poses
a  threat  against  the  success  of  immunization  programs  in  overcoming  preventable  diseases.  The  struggle  should  be  carried  out  using  diff  erent
strategies,  besides  presenting  arguments  on  a  scientific  basis  as  always,  with  the  knowledge  that  the  anti-vaccine  opponents  do  not  constitute  a  single  block  in  attitude  and  behavior.
Received  :  05.01.2018
  Accepted  :  19.03.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: aşı  karşıtlığı,  aşı  kararsızlığı,  aşıyla  önlenebilir  hastalıklar,  aşı  yan  etkileri
EN: vaccine  refusal,  vaccine  hesitancy,  vaccine  preventable  diseases,  vaccine  advers  eff  ects