Dosya-Derleme
AŞI  KARŞITLIĞININ  TARİHÇESİ
History  of  Anti-Vaccination

Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 187-194
Yazar
    Melike  YAVUZ
       Uzm.  Dr.,  Bahçeşehir  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.  Öğretim  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Aşı  karşıtı  hareketin  tarihi  aşının  kendisi  kadar  eskidir.  Maneviyat,  bilimsel  bilgiye  güvenmeme,  komplo  teorileri  gibi  gerekçelerle  aşıya  karşı  olan  gruplar  aşının  varlığından  bu  yana  hep  varolmuştur.  Ancak  bu  grupların  etkisi  daha  zayıf  olmuştur.  19.  yy’da  işçi  sınıfının  baskı  ve  zora  karşı  mücadelesinin  bir  parçası  olarak  yükselmiş  olan  aşı  karşıtı  hareket,  aşının  kendisinden  çok  bireysel  özgürlükler  çerçevesine  odaklanmıştır.
20  ve  21.  yy’larda  aşı  karşıtlığı,  aşılamayla  elde  edilen  başarılar  sayesinde  aşıyla  korunabilen  hastalıkların  görülmediği  veya  nadir  görüldüğü  bir  ortamda,  aşının  kendisinden  kaynaklanan  risklere  odaklı  bir  çerçevede  varolmuştur.  Bu  yazıda  ele  alınan  tarihsel  bağlamın  bize  öğrettiği
en  önemli  ders  aşılama  ile  ilgili  endişelerin  ciddiye  alınması  gerektiğidir.  Aşı  karşıtı  tartışmalara  ve  hareketlere  karşı  nasıl  tutum  alınması  gerektiği  sorusu,  ikna  ve  zor  gücü  arasındaki  yaratıcı  gerilimde  yanıt  aramaya  devam  etmektedir.
Geliş  Tarihi    :  10.04.2018
Kabul  Tarihi  :  12.05.2018
  The  history  of  the  anti-vaccine  movement  is  as  old  as  the  vaccine  itself.  Groups  against  vaccination  due  to  reasons  such  as  spirituality,
scientific  wisdom,  conspiracy  theories  have  always  existed  since  the  presence  of  vaccine.  However,  the  infl  uence  of  these  groups  became  weaker.
The  anti-vaccine  movement  in  the  19th  century,  which  was  raised  as  part  of  the  struggle  of  working  class  against  the  pressure  and  the  force,  was  more  focused  on  the  individual  freedoms  rather  than  the  vaccine  itself.  In  20th  and  21st  centuries,  where  the  vaccine-preventable  diseases  can  not
be  observed  or  rarely  seen  thanks  to  successes  achieved  with  vaccination,  vaccine  controversy  existed  in  a  context  focused  on  the  risks  that  arise
from  the  vaccine  itself.  The  most  important  lesson  that  the  historical  context  taught  us  in  this  article  is  the  concerns  about  vaccination  must  be
taken  seriously.  The  question  of  how  to  take  action  against  anti-vaccine  arguments  and  movements  continues  to  seek  answers  in  creative  tension
between  persuasion  and  force.
Received  :  10.04.2018
  Accepted  :  12.05.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: aşı  karşıtlığı,  tarihçe,  aşı  karşıtı  hareketler
EN: vaccine  controvery,  history,  anti-vaccine  movements