Dosya-Derleme
SIK  RASTLANAN  AŞI  KARŞITI  İDDİALARA  YANITLAR
Responses  to  Common  Anti-Vaccine  Claims

Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 195-206
Yazar
    Işıl  ARICAN
       Dr.,  Stanford  Üniversitesi  Çocuk  Hastanesi,  Amerika  Birleşik  Devletleri
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Halk  sağlığı  alanındaki  en  başarılı  girişimlerden  biri  olarak  kabul  edilen  ve  son  birkaç  yüzyıldır  hepimizin  yaşam  kalitesini  yükseltmiş  olan  aşılara  olan  güven,  son  yıllarda  medyadaki  muhtemel  sansasyonel  söylemler,  komplo  teorilerine  yönelik  artan  ilgi  ve  internet  yoluyla  yayılan  asılsız  söylentiler  nedeniyle  azalmaya  başlamış  durumdadır.  Aşılarla  ilgili  bu  bilgi  kirliliği  ebeveynleri  korkutarak  aşılanma  oranlarının  düşmesine  ve  tüm  dünyada,  hatta  gelişmiş  ülkelerde  bile  ortadan  kalkmak  üzere  olan  pek  çok  bulaşıcı  hastalığın  salgınlar  hâlinde  tekrar
ortaya  çıkmasına  neden  olmaktadır.  Bu  makale,  ülkemizde  özellikle  sosyal  medyada  sıklıkla  rastlanılan  aşı  karşıtı  iddiaları  detaylı  olarak
irdelemek  ve  bu  iddiaların  aslını  ortaya  koymak  amacıyla  kaleme  alınmış  olup,  özellikle  “aşı  karşıtı”  aileleri  ikna  etmek  isteyen  hekimlere  bir  kaynak  teşkil  etme  amacını  gütmektedir.
Geliş  Tarihi    :  17.01.2018
Kabul  Tarihi  :  01.05.2018
  Despite  being  one  of  the  most  successful  public  health  intervention,  vaccines  are  at  the  heart  of  a  new  fear-mongering  controversy  in  many
countries.  The  public  trust  to  vaccines  continuously  being  eroded  by  sensational  journalism  attempts,  increased  popularity  of  the  conspiracy
mindset  and  the  spread  of  misinformation  via  internet.  This  misinformation  epidemic  is  scaring  parents,  and  as  a  result  we  are  observing  a  surge
in  vaccine  preventable  disease  epidemics,  even  in  developed  countries.  This  article  provides  an  overview  for  the  most  common  “anti-vaccine”
claims  spreading  in  social  media  and  summarizes  the  evidence  to  counter  many  of  these  unsubstantiated  claims.  It  also  aims  to  serve  as  a  resource
for  primary  care  providers  who  are  trying  to  convince  families  confused  by  “anti-vaccine  rhetoric”.
Received  :  17.01.2018
Accepted  :  01.05.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: aşı  karşıtlığı,  aşı  içeriği,  yan  etkiler,  komplo  teorileri
EN: anti-vaccine,  vaccine  content,  side  eff  ects,  conspiracy  theories