Dosya-Derleme
AŞI  KARŞITLIĞININ  TOPLUMSAL  SONUÇLARI
The  social  Consequences  of  Unvaccination

Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 217-219
Yazar
    Alpay  AZAP
       Prof.  Dr.,  Ankara  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  AD.
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Aşı  karşıtlığı  dünyada  ve  ülkemizde  giderek  yaygınlaşmakta,  bilimsel  düşüncenin  geri  planda  kalmasıyla  birlikte  aşı  karşıtı  görüşlere
inananların  sayısı  da  giderek  artmaktadır.  Aşılar  sadece  uygulandıkları  kişiyi  korumakla  kalmazlar  aşı  yapılmayan  veya  yapılamayan  kişileri
de  korurlar.  Toplumda  belli  bir  hastalığa  karşı  bağışık  olan  kişilerin  oranı  arttıkça  hastalığın  salgın  yapma  şansı  da  azalır.  Tıbbi  literatürde
“toplum  bağışıklığı”  olarak  adlandırılan  bu  durum  nedeniyle,  aşı  olma  veya  olmama  kararı  bireysel  olduğu  kadar  toplumsal  sonuçları  olan,
bir  karardır.  Aşı  karşıtlığı  nedeniyle  aşılanma  oranlarının  azalmasının  dramatik  sonuçları  2000’li  yıllarda  İngiltere’deki  kızamık  salgınında
gözlenmiştir.  Aşı  karşıtlığı  sadece  aşı  yaptırmayanları  değil  tüm  toplumun  sağlığını  tehdit  eden  bir  harekettir.  Bu  yönüyle  bir  toplum  sağlığı
sorunu  olarak  ele  alınmalıdır.
Geliş  Tarihi    :  27.01.2018
Kabul  Tarihi    :  12.03.2018
  Anti-vaccine  movement  is  growing  up  through  out  the  World  and  the  number  of  the  people  who  rely  on  this  movement  is  increasing  while
scientific  thinking  is  showing  a  big  regression.  However  the  vaccines  have  the  capability  of  saving  lives  of  not  only  the  people  who  get  vaccinated
but  also  the  people  who  did  not  or  could  not  get  vaccinated.  The  risk  of  epidemic  of  a  particular  infectious  disease  decreases  dramatically  when  the
proportion  of  the  people  who  are  immune  against  the  disease  increases.  This  phenomenon,  called  as  herd  immunity,  lies  behind  the  fact  that  to  be
vaccinated  or  not  is  not  an  individual  decision.  It  is  a  decision  which  has  a  big  social  impact.  The  terrifying  consequences  of  anti-vaccine  movement
were  seen  during  the  measles  epidemic  occured  in  Great  Britain  in  2000’s.  Anti-vaccine  movement  threatens  the  public  health,  thus  should  be
considered  as  a  public  health  problem.
  Received  :  27.01.2018
  Accepted  :  12.03.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: aşı,  toplum  bağışıklığı,  aşı  karşıtlığı,  kızamık
EN: vaccine,  herd  immunity,  anti-vaccine  movement,  measles