Derleme
KAMU  SAĞLIK  HİZMETLERİNDE  BÜTÇE  TEMELLİ  DÖNÜŞÜM  ve  PERSONEL  ÖDEMELERİ
Budget-Based  Transformatİon  in  Public  Healthcare  Services  and  Payments  to  Staff

Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 223-240
Yazar
    Kubilay  YALÇINKAYA
       Sağlık  Memuru,  Ankara  Sağlık  Müdürlüğü  Sağlık  Hizmetleri  Başkanlığı
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet  
Uluslararası  kuruluşların  ortaya  koyduğu  “etkin  devlet”  vurgusu,  bütçe  temelli  dönüşümde  temel  oluşturmaktadır.  Etkin  devlet  modelinde,  devletin  hizmet  sektöründen  çekilmesi,  piyasa  güvenliğini  sağlayan  bütçeyi  sağlamlaştıran  politikalar  oluşturması  istenmektedir.  Ortaya
konulan  ücret  rejimi  politikaları  etkin  devlet  uygulamaları  kapsamında,  bütçenin  sürdürülebilirliği  çerçevesinde  ortaya  çıkmıştır.  Bu  çalışmada  kamu  sağlık  hizmetlerinde  oluşan  bütçe  temelli  dönüşüm  ve  döner  sermaye  bütçesinden  yapılan  performansa  göre  ödeme,  sabit  ödeme  ve  nöbet  icap  ödemeleri  tartışılmaktadır.
Geliş  Tarihi  :  14.08.2017
Kabul  Tarihi  :  04.12.2017
  “Eff  icient  government”,  the  concept  which  has  been  introduced  by  international  organisations  lays  the  basis  for  budget-based  transformation.
The  model  of  eff  icient  government  requires  the  government  to  withdraw  from  services  sector  and  to  make  policies  ensuring  market  safety  and
reinforcing  the  budget.  Existing  wage  regime  policies  came  up  as  a  part  of  eff  icient  government  practices  and  sustainability  of  the  budget.  The
present  study  discusses  budget-based  transformation  in  public  healthcare  services  and  performance-based  payment,  fixed  payment  and  shiftbased
payments  out  of  revolving  fund.
Received:  14.08.2017
Accepted:  04.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: kapitalizm,  sağlık  hizmetleri,  esnekleşme,  ücret  rejimi
EN: capitalism,  healthcare  services,  elasticity,  wage  regime