Gözlemler  ve  Görüşler
VICENTE  NAVARRO  İLE  SÖYLEŞİ
Interview  with  Vicente  Navarro

Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 236-240
Yazar
    Feride  AKSU  TANIK
       Prof.  Dr.,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
Yazar
    Özlem  ÖZKAN
       Doç.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
8  Mart  2017  tarihinde  Uluslararası  Sağlık  Politikaları  Birliği  (IAHP)  kurucusu  ve  International  Journal  of  Health  Services  dergisinin  editorü  Prof.
Dr.  Vicente  Navarro  ile  skype  üzerinden  bir  söyleşi  gerçekleştirildi.
Geliş  Tarihi    :  27.02.2018
Kabul  Tarihi    :  15.05.2018
  An  interview  has  been  made  with  Prof.  Dr.  Vicente  Navarro  through  skype  on  8thof  March  2017,  who  is  the  founder  and  of  International
Association  for  Health  Policies  (IAHP)  and  editor  of  International  Journal  of  Health  Services.
Received  :  27.02.2018
Accepted  :  15.05.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Vicente  Navarro,  IAHP
EN: Vicente  Navarro,  IAHP