DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
GÖÇ
Migration

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 243-244
Yazar
    Feride  Aksu  TANIK
       Prof.  Dr.,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
Yazar
    Aslı  DAVAS
       Doç.  Dr.,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Sınırların  biçimlendirdiği  coğrafyalarda  yaşıyoruz.  Haklarımız  vatandaşlıkla  biçimleniyor.  İnsanlar  o  sınırların  ötesine  geçtiklerinde,  vatandaşı
olmadıkları  bir  ülkede  tüm  haklarından  yoksun  kalıyorlar.  Mümkünse  canlılıklarını  sürdürebilmek  için  mücadele  ediyorlar.  Öznesi  oldukları
bir  hayatı  yitirdiklerinde,  ötekileştirmenin,  ayrımcılığın,  sömürünün  nesnesi  oluyorlar.  Göç  dosyası,  göç  etmek  zorunda  kalan  insanların  gerçekliğini  gözler  önüne  seriyor.
  We  are  living  in  geographical  locations  shaped  by  boundaries.  Our  rights  are  shaped  by  our  status  of  citizenship.  When  people  move  beyond
boundaries  they  are  deprived  of  all  their  rights  in  another  country  they  are  not  citizens  of.  They  struggle  to  survive  as  far  as  possible.  Having  lost
a  life  that  they  led  as  subjects  they  turn  into  objects  of  othering,  discrimination  and  exploitation.  The  migration  file  reveals  the  reality  of  people  who  have  had  to  migrate.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: göç,  göçmen,  mülteci,  haklar
EN: migration,  migrant,  refugee,  rights