Dosya-Derleme
HANNAH  ARENDT  VE  “HAKLARA  SAHİP  OLMA  HAKKI”
Hannah  Arendt  and  the  “Right  to  Have  Rights”

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 245-248
Yazar
    Serdar  TEKİN
       Dr.,  Felsefe,  Türkiye  İnsan  Hakları  Vakfı,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazının  amacı  Hannah  Arendt’in  “haklara  sahip  olma  hakkı”  kavramını  çözümlemek  ve  kavramın  günümüzdeki  anlamını  tartışmak.
Yazı,  ilk  olarak,  ulus-devletlerden  oluşan  bir  dünyada  insan  haklarının  paradoksunu  ele  alıyor  ve  haklara  sahip  olma  hakkının  bu  paradoks
karşısında  ne  ifade  ettiğini  irdeliyor.  Ardından  1948’den  itibaren  inşa  edilmekte  olan  küresel  insan  hakları  rejiminin  söz  konusu  paradoksu  bir
yandan  aşındırdığını,  diğer  yandan  da  farklı  biçimlerde  yeniden  ürettiğini  ileri  sürüyor.
Geliş  Tarihi    :  30.03.2018
Kabul  Tarihi  :  08.05.2018
  This  paper  analyzes  Hannah  Arendt’s  conception  of  the  “right  to  have  rights”  and  explores  its  contemporary  significance.  The  paper  begins
with  an  exposition  of  the  paradox  of  human  rights  in  a  world  of  nation-states,  and  scrutinizes  the  meaning  of  the  right  to  have  rights  vis-à-vis  this
paradox.  Then,  it  argues  that  the  construction  of  a  global  regime  of  human  rights  from  1948  onwards  has  undermined  this  paradox,  on  the  one
hand,  and  on  the  other,  reproduced  it  in  a  variety  of  new  ways.
Received  :  30.03.2018
Accepted  :  08.05.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Hannah  Arendt,  insan  hakları,  haklara  sahip  olma  hakkı,  mülteciler,  vatandaşlık
EN: Hannah  Arendt,  human  rights,  the  right  to  have  rights,  refugees,  citizenship