Yuvarlak  Masa
24  HAZİRAN  SONRASINDA  TÜRKİYE:  NE  YAPMALI(YIZ)?  N  ASIL  YAPMALI(YIZ)?
Turkey  After  June  24th:  What  and  How  Should  (we)  do?

Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 403-442
Yazar
    Kenan  KALYON
       Yazar,  Siyasi  Analist
Yazar
    Metin  KAYAOĞLU
       Teori  ve  Politika  Dergisi  Yayın  Yönetmeni
Yazar
    Ahmet  Haşim  KÖSE
       AÜ.  SBF  İktisat  Bölümü,  İhraç
Yazar
    Haluk  YURTSEVER
       Hukukçu,  Yazar
Yazar
    Yüksel  AKKAYA
       Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Danışma  Kurulu  Üyeleri
Yazar
    Metin  ÇULHAOĞLU
       Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Danışma  Kurulu  Üyeleri
Yazar
    Özgür  MÜTFÜTOĞLU
       Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Danışma  Kurulu  Üyeleri
Yazar
    Cem  SOMEL
       Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Danışma  Kurulu  Üyeleri
Yazar
    TTB  -MK  Üyeleri  Toplum  ve  Hekim  Hakem  Kurulu  Üyeleri
      
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  “24  Haziran  Sonrasında  Türkiye:  Ne  Yapmalı(yız)?  Nasıl  Yapmalı(yız)?”  başlığında  gerçekleştirilen  Yuvarlak  Masa
toplantısının  metni  yayımlanmaktadır.  Toplantıda  konu,  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Danışma  Kurulu  üyeleri,  davetli  yazar  ve  akademisyenler  tarafından  tartışılmıştır.  Toplantıya  ayrıca,  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Hakem  Kurulu  ile  TTB  Merkez  Konseyi  üyeleri  de  katılmıştır.
  This  is  the  text  of  the  round  table  discussion  “Turkey  after  June  24th:  What  and  How  Should  (We)  Do?”  The  topic  was  discussed  by  Advisory  Board
members  of  the  journal  Community  and  Physician,  and  invited  writers  and  academics.  The  journal’s  peer-reviewers  and  Central  Council  members
of  the  TTB  were  also  present  in  the  round  table  discusison.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Türkiye,  24  Haziran,  kamu  yönetimi,  rejim  değişikliği.
EN: Turkey,  24  June,  public  administration,  change  in  regime