Dosya-Derleme
“6023”TE  TTB’YE  RAĞMEN  YAPILAN  DÜZENLEMELERLE  HEDEFLENEN  NE?
What  is  the  aim  of  Arrangements  in  the  Law  No.  6023  Against  the  TMA?

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 44-51
Yazar
    Eriş  BİLALOĞLU
       Tıp  Doktoru  (ORCID  No:  0000-0001-8783-5534)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Türk  Tabipleri  Birliği  (TTB)  6023  sayılı  Yasa’yla  1953’te  kurulmuştur.  1980’le  başlayıp  bugüne  ulaşan  süreçte  iktidar(lar)ın  TTB’ye  yönelik
“girişimleri”  ayrı  bir  değerlendirmeyi  hak  eder.  Bu  kapsamda  Adalet  ve  Kalkınma  Parti’li  (AKP)  altı  milletvekilinin  imzasıyla  30  Ekim
2018  tarihinde  TBMM  Başkanlığı’na  sunulan  Kanun  Teklifi  ile  TTB  Yasası’nın  5.  Maddesi’nde  yapılan  değişiklik  son  örnek  olmuştur  ve  bu  müdahalelerin  bütünlüklü  amacının  tartışılmasını  yeniden  gündeme  taşımıştır.  Bu  yazı  1929’da  kurulmuş  olan  Etıbba  Odaları’na  da  değinip  1953’te  Yasa’nın  çıkış  ortamını,  değişikliğe  uğradığı  1980  ve  devamı  dönemlerin  özelliklerini  aktararak  TTB  kurumsal  iradesine  rağmen/talebi  olmaksızın  yasasında  yapılan  değişikliklerinin  muhtemel  hedefini  ya  da  deyim  yerindeyse  stratejisini  gündemine  alıyor.  Böylece
muktedirin  TTB’yle  ve  TTB’de  yapmaya  çalıştığını  bütünlüklü  olarak  anlamaya/anlamlandırmaya,  hedefl  eneni  tanımlamaya  çalışacağız.
Geliş  Tarihi  :  01.02.2019
Kabul  Tarihi:  10.02.2019
  The  Turkish  Medical  Association  (TMA)  was  founded  in  1953  upon  the  Law  No.  6023.  The  “initiatives”  by  government(s)  targeting  the  TMA  starting  from  1980  and  reaching  our  day  deserve  a  separate  assessment.  The  last  example  in  this  context  was  the  amendment  made  in  Article  5  of  the  TMA  Law  with  the  draft  bill  presented  to  the  Turkish  Grand  National  Assembly  (TBMM)  on  30  October  2018  as  undersigned  by  six  deputies  from  the  Party  for  Justice  and  Development  which  made  it  necessary  to  discuss  the  ultimate  aim  of  such  initiatives  and  interventions.  The  present
article  addresses  the  possible  aim  or  to  put  it  diff  erently  the  strategy  behind  legislative  amendments  given  eff  ect  in  spite  of  TMA’s  institutional
will/without  its  request  by  going  back  to  medical  chambers  of  1929  first,  the  environment  when  the  organic  law  was  adopted  in  1953  and  major
characteristics  of  the  period  following  1980.  With  this  approach,  the  article  seeks  explore  in  its  full  dimensions  what  the  political  power  is  trying  to  do  with  and  in  the  TMA.
Received  :  01.02.2019
Accepted  :  10.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Türk  Tabipleri  Birliği,  6023,  TTB  tarihi,  iktidar
EN: Turkish  Medical  Association,  6023,  TMA  history,  political  power