Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
19  LİRA  20  KURUŞLUK  OLAY
An  Event  Worth  19  Lira  and  20  Kuruş

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 75-80
Yazar
    Naki  BULUT
       Op.  Dr.,  Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi  Genel  Cerrahi  Bölümü
(ORCID  No:  0000-0002-8526-1183)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  kendisine  muayene  olmak  üzere  getirilen  bir  mahkum  hastayı  kolluk  güçlerinin  yanında  muayene  etmeyi  reddeden  bir  hekimin,  bu
durumu  sözde  meşru  kılan  Üçlü  Protokol’e  ve  kendisine  yönelik  baskılara  karşı  mücadelesi  anlatılmaktadır.
Geliş  Tarihi    :25.01.2019
Kabul  Tarihi    :04.02.2019
  For  It  is  about  a  doctor  who  refuses  to  examine  a  convict  patient  in  the  presence  of  security  guards  and  wages  a  struggle  against  the  Tripartite  Protocol  that  gives  legitimacy  to  such  medical  examinations  while  resisting  pressures  over.
Received  :25.01.2019
Accepted  :04.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: hasta  mahremiyeti,  üçlü  protokol,  mahkum  hasta.
EN: patient  privacy,  tripartite  protocol,  convict  patient.