Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
TERAPİ  NOTLARI  TERAPİSTİNDİR!
Therapy  Notes  Belong  To  The  Therapist!

Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 106-109
Yazar
    Hande  KARAKILIÇ  ÜÇER
       Psikiyatri  Uzmanı  (ORCID  No:  0000-0003-2338-8936)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bir  psikiyatristin  terapi  notlarını  yanında  götürme  kararı  sonucunda  ayrıldığı  işyerindeki  işveren  tarafından  “görevi  kötüye  kullanma”  suçuyla
suçlandığı  yargı  sürecinin  öyküsel  aktarımıdır.
Geliş  Tarihi:  19.02.2019
Kabul  Tarihi:  26.02.2019
  This  is  the  narrative  of  the  judicial  process  that  a  psychiatrist  has  undergone  after  having  been  accused  by  her  ex-employer  of  “professional
misconduct”  following  her  decision  to  take  her  therapy  notes  with  her.
Received  :  19.02.2019
Accepted  :  26.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: terapi  notları,  sır  saklama  yükümlülüğü,  gizlilik  ilkesi,  tıbbi  deontoloji,  yargı  süreci
EN: therapy  notes,  obligation  of  confidentiality,  principle  of  privacy,  medical  deontology,  judicial  process