Bildiri
KÜLTÜR  DERGİCİLİĞİMİZE  KISA  BİR  BAKIŞ
Brief  Overview  of  Cultural  Periodicals
25  Kasım  2018  tarihinde  Ankara’da  gerçekleştirilen  “Toplum  ve  Hekim  40  Yıl  Etkinlikleri  Süreli  Yayıncılık:
Neden?  Nasıl?”  başlıklı  panelde  yapılan  sunumun  yazar  tarafından  yazılı  olarak  iletilmiş  halidir.

Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 120-124
Yazar
    Turgay  FİŞEKÇİ
       Yazar  (ORCID  No:  0000-0001-7653-5886  )
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  kültür  alanında  yayımlanan  Türkçe  dergilerin  önde  gelenlerine  değinilmiş  ve  yıllar  içinde  dergi  yayımcılığındaki  gelişim  ve
değişimler  özetlenmiştir.
Geliş  Tarihi:  25.11.2018
Kabul  Tarihi:  23.03.2019
  The  article  gives  information  about  leading  periodicals  published  in  Turkish  in  the  field  of  culture  and  summarizes  developments  and  changes  taking  place  in  publication  of  periodicals  over  years.
Received  :  25.11.2018
Accepted  :  23.03.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: dergi  ,dergicilik,  Servet-i  Fünun,  Diyojen,  aydınlık,  varlık,  tercüme  dergisi,  yurt  ve  dünya,  pazar  postası,  yeni  dergi,
ataç,  papirüs,  halkın  dostları,  militan,  sanat  emeği,  Yazko  Edebiyat,  Adam  Sanat,  sözcükler.
EN: periodicals,  publishing  of  periodicals,  Servet-i  Fünun,  Diyojen,  aydınlık,  varlık,  tercüme  dergisi,  yurt  ve  dünya,  pazar  postası,  yeni
dergi,  ataç,  papirüs,  halkın  dostları,  militan,  sanat  emeği,  Yazko  Edebiyat,  Adam  Sanat,  sözcükler.