Belge
TEMEL  SAĞLIK  HİZMETL  ERİ  DÜNYA  KONFERANSI  ALMA-ATA’DAN  EVRENSEL  SAĞLIK  KAPSAYICILIĞI  VE  SÜRDÜRÜLEBİLİR  KALKINMA  HEDEFLERİNE  DOĞRU
ASTANA  KAZAKİSTAN  25-26  EKİM  2018

Astana  Declaration  World  Conference  on  Primary  Health  Care  From  Alma-Ata  Towards  Universal  Health  Coverage  and  Sustainable  Development  Goals  Astana,  Kazakhstan  25-26  October  2018

Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 144-146
Çevirmen
    Zafer  ÖZTEK
       Prof.  Dr.,  Maltepe  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.
(ORCID  No:0000-0001-9025-2129)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  Dünya  Sağlık  Örgütü  tarafından  25-26  Ekim  2018  tarihlerinde  Astana’da  düzenlenen  “Temel  Sağlık  Hizmetleri  Dünya  Konferansı:  Alma-Ata’dan  evrensel  sağlık  kapsayıcılığı  ve  sürdürülebilir  kalkınma  hedefl  erine  doğru”  başlıklı  toplantı  sonrasında  yayımlanan  bildirinin
çevirisine  yer  verilmektedir.
Geliş  Tarihi  :  01.03.2019
Kabul  Tarihi  :  22.04.2019
  This  is  the  translation  of  the  declaration  made  following  the  gathering  “World  Conference  on  Primary  Health  Care:  From  Alma-Ata  towards  universal  health  coverage  and  sustainable  development  goals”  organized  in  Astana  by  the  World  Health  Organization  on  25-26  October  2018.
Received  :  01.03.2019
Accepted  :  22.04.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Alma  Ata,  temel  sağlık  hizmetleri,  Dünya  Sağlık  Örgütü
EN: Alma  Ata,  primary  health  care,  World  Health  Organization