DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
KAPİTALİZMİN  KRİZİNDE  KADIN  VE  SAĞLIK
Women  and  Health  in  the  Crisis  of  Capitalism

Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 163
Yazar
    Aslı  DAVAS
       Doç.  Dr.,  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Hakem  Kurulu  Üyesi
Yazar
    Hafize  ÖZTÜRK  TÜRKMEN
       Yrd.  Doç.,  Dr.,  Tıp  Tarihi  ve  Etik
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  sayıda  ekonomik  krizin  kadınların  sağlıklarına,  çalışma  ve  gündelik  yaşamlarına  olabilecek  etkileri  geçmiş  deneyimler  üzerinden  tartışılmıştır.   In  this  issue,  the  eff  ects  of  economic  crisis  on  women’s  health,  work  and  daily  practises  were  discussed  through  past  experiences.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: ekonomik  kriz,  kadın  emeği,  sağlık
EN: economical  crisis,  female  labour,  health