Dosya-Derleme
EKONOMİK  KRİZİN  YAŞLI  KADINLARIN  KRONİK  HASTALIKLARINA  VE  BAKIMLARINA  ETKİSİ
The  Eff  ect  of  Economic  Crisis  on  Chronic  Diseases  and  Care  of  Older  Women

Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 211-217
Yazar
    Reyhan  UÇKU
       Prof.  Dr.,  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.  (ORCID  No:  0000-0003-0254-571X)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Sağlık  ve  sosyal  riskleri  nedeniyle  yaşlı  kadınlar  ekonomik  durumdaki  değişime  daha  duyarlıdır.  Ekonomik  kriz  dönemlerinde  bir  taraftan  gelir  azalması  ya  da  gelir  kaybı,  diğer  taraftan  tasarruf  tedbirleri  nedeniyle  yaşlı  kadınların  sağlıkları  da  olumsuz  etkilenmektedir.  Olumsuz  etkilerden  birisi  mortalite  hızlarında  artma  ya  da  mortalite  hızlarının  azalma  eğiliminde  yavaşlamadır.  Aynı  zamanda,  mental  sağlık  sorunları  ve  intihar  riski  artar.  Sağlıklı  yaşam  biçimi  davranışlarında  değişim  olabilir,  kronik  hastalıkların  izlem  ve  bakım  sorunları  ortaya
çıkar.  Gereksinimler  artmasına  karşın  sağlığa  erişim  engelleri  nedeniyle  eşitsizlikler  derinleşir.
Geliş  Tarihi  :  10.04.2019
Kabul  Tarihi  :  24.05.2019
  Older  women  are  more  vulnerable  to  the  change  in  the  economic  situation  because  of  their  social  and  health  risks.  In  times  of  economic  crisis,  the  health  of  elderly  women  are  aff  ected  negatively  due  to,  on  the  one  hand,  reduction  in  income  or  loss  of  income  and,  on  the  other  hand,  austerity  measures.  One  of  the  negative  eff  ects  is  the  increase  in  mortality  rates  or  the  slowdown  in  the  decreasing  mortality  trend.  Mental  health  problems  and  suicide  risk  also  increase.  Furthermore,  unhealthy  lifestyle  behaviors  can  be  observed;  problems  of  treatment,  control  and  management  of  chronic  diseases  occur.  The  care  of  older  women  is  also  aff  ected.  Despite  increasing  health  needs,  inequalities  become  apparent  because  of  barriers  to  access  to  health  care.
Received  :  10.04.2019
Accepted  :  24.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: ekonomik  kriz,  yaşlı  kadınlar,  kronik  hastalıklar,  yaşlı  bakımı
EN: economic  crisis,  older  women,  chronic  diseases,  care  of  the  elderly