Dosya-Derleme
ARKEOLOJİK  VE  ARKEOMETRİK  BİLGİLER  EŞLİĞİNDE  BESLENME  SAĞLIK  İLİŞKİSİ
Relationship  Between  Nutrition  and  Health  with  Archaeological
and  Archaeometric  Information


Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 245-250
Yazar
    Ahmet  UHRI
       Dr.  Öğretim  Üyesi,  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Arkeoloji  Bölümü
(ORCID  No:  0000-0002-7099-1132)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Arkeolojik  açıdan  beslenme  ve  sağlık  ilişkisi  temelde      din-büyü-sağlık-beslenme  sırasıyla  insanlık  tarihinde  yerini  alır.  İnsanın  insanlaşma  sürecinin  başladığı  3,5  milyon  yıl  öncesinden  günümüze  kadar  olan  süreçte  bu  anlamda  dikkat  çeken  en  önemli  nokta  din-büyü-sağlık  ve
beslenme  ilişkisinin  birlikteliğiyle  başlayan  ve  devam  eden  sürecin  ancak  son  iki  yüzyılda  seküler  hâle  gelişidir.
  The  relationship  between  the  archaeological  aspects  of  nutrition  and  health  is  basically  religion  magic  health  nutrition  in  human  history  ,respectively.  The  process  of  humanizing  of  Man  3,5  million  years  ago  to  the  present  is  the  most  important  point  that  draws  attention  to  this  sense  of  religion-magic-beginning  with  the  combination  of  health  and  nutrition,  and  continuing  the  process  but  making  the  last  two  century  secular  It  is  the  arrival.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Paleolitik,  Homo  habilis,  Homo  sapiens,  Hitit,  Galenos
EN: Paleolithic  ,  Homo  habilis,  Homo  sapiens,  Hittite,  Galenos