Dosya-Derleme
YEREL  TOHUMLAR  BİYOÇEŞİTLİLİK  VE  AGROEKOLOJİK  TARIM  İLE  SAĞLIK  ARASINDAKİ  İLİŞKİLER
Relations  Between  Local  Seeds,  Biodiversity,  Agro-Ecological  Farming  and  Health

Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 268-272
Yazar
    Tayfun  ÖZKAYA
       Prof.  Dr.,  Emekli  Öğretim  Üyesi,  Tarım  Ekonomisi  Derneği  Başkanı
(ORCID  No:  0000-0001-5769-1920)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Küresel  iklim  değişikliği;  hastalık  ve  zararlılara  dayanıksız  olan  ve  biyoçeşitliliği  düşük  düzeyde  olan  şirket  tohumlarına  ve  tarım  kimyasallarına
dayanan  endüstriyel  tarım  sistemini  başarısızlığa  itmektedir.  Katılımcı  ıslah  yaklaşımı  ile  geliştirilen  yerel  tohumlar  ve  agroekolojik  tarım  gıda  güvencesini  desteklemektedir.  Araştırmalar  yerel  tohumlardan  üretilen  ürünlerin  daha  besleyici  olduğunu  ortaya  koymuştur.  Diğer  yandan  yerel  tohumlar  ve  agroekolojik  tarım  ile  tarım  kimyasalları  kullanmaya  gerek  kalmamaktadır.  Bu  da  sağlığa  büyük  bir  olumlu  katkı  getirecektir.  Tarım  kimyasalları  ve  ağır  makineler  ile  toprak  makro  ve  mikro  biyolojisi  bozulmuştur.  Agroekolojik  tarım  yapılan  yerlerde  toprakla  temas  hâlinde  olan  insanlarda  immun  sistemlerinin  daha  kuvvetli  olduğu  saptanmıştır.  İnsan  sağlığının  gelişmesi  için  yerel  tohum  sistemleri  ve  agroekolojiyi  destekleyecek  önlemler  alınmalıdır.
Geliş  Tarihi  :  05.04.2019
Kabul  Tarihi  :  15.05.2019
  Climate  change  is  raising  the  vulnerability  of  the  industrial  agriculture  which  depends  on  agricultural  chemicals  and  on  company  seeds  that  have  not  resistant  to  pests  and  diseases.  The  local  seeds  developed  by  participatory  breeding  approach,  and  agroecological  system  are  supporting  food  security.  The  researches  have  demonstrated  that  the  crops  produced  by  local  seeds  are  more  nutritious.  On  the  other  hand,  there  is  no  need  to  use
agricultural  chemicals  in  the  agroecological  systems  using  local  seeds.  This  will  also  make  a  big  contribution  to  human  health.  The  agricultural
chemicals  and  heavy  machines  destroyed  the  macro  and  micro  biology  of  the  soil.  It  is  determined  that  the  people  which  have  contact  with
agroecological  farms  have  a  better  immune  system.  The  required  measures  have  to  be  taken  to  support  the  agroecology  and  local  seeds.
Received  :  05.04.2019
Accepted  :  15.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: yerel  tohum,  sağlık,  agroekoloji,  tarım  ilaçları,  katılımcı  ıslah,  beslenme
EN: local  seed,  health,  agroecology,  pesticide,  participatory  breeding,  nutrition