Dosya-Derleme
GIDADA  TAĞŞİŞİN  TARİHİ  VE  POLİTİK  EKONOMİSİ  ÜZERİNE  BİR  İNCELEME
An  Inquiry  on  the  History  and  Political  Economy  of  Food  Adulteration

Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 273-288
Yazar
    Orkun  DOĞAN
       Arş.  Gör.,  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  İşletme  Fakültesi  Ekonomi  Bölümü
(ORCID  No:  0000-0002-7661-9251)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  makale  son  yıllarda  ülkemizde  ve  uluslararası  kamuoyunda  sıkça  gündeme  gelen  gıda  ürünlerinin  konu  olduğu  skandallardan  yola  çıkarak  gıda  güvenliğini  tehdit  eden  meselelerin  başında  gelen  gıda  dolandırıcılığına,  Türkiye’de  anıldığı  şekliyle  taklit  ve  tağşiş  meselesine  odaklanmaktadır.  Yazıda  tağşiş  basit  bir  suç  kategorisi  veya  uluslararası  gıda  sistemi  içerisinde  bir  anomali  olarak  ele  alınmamıştır.  Gıdanın  ve  tağşişin  sosyal  tarihine  ve  politik  ekonomisine  dair  bir  tartışma  yürütülerek,  bugünkü  hâliyle  tağşişin  küresel  tedarik  zincirleri  kadar  karmaşık,  çok  aktörlü  ve  çok  boyutlu  bir  mesele  olduğu  ve  kapitalist  gıda  üretim  biçiminin  yapısal  bir  dinamiği  olduğu  ortaya  konmuştur.  Bu  bakış  açısıyla,  gıdada  tağşişe  dair  yürütülen  hâkim  mücadele  yaklaşımı  eleştirel  olarak  incelenmiştir.
Geliş  Tarihi  :  17.04.2019
Kabul  Tarihi:  16.06.2019
  This  article  focuses  on  food  fraud,  a  leading  threat  to  food  safety.  More  specifically,  it  focuses  on  counterfeiting  and  adulteration,two  types  of  food  fraud,  known  by  the  concepts  taklit  and  tağşiş  in  Turkish.  These  two  categories  of  food  fraud  became  the  subject  of  several  high-profile  food  scandals  in  Turkey  and  internationally.  The  article  does  not  treat  adulteration  merely  as  a  category  of
criminal  conduct  or  an  anomaly  vis-à-vis  the  international  food  system.  Instead,  the  article  takes  a  social  historical  and  political  economic  angle  on  food  and  food  adulteration  and  argues  that  adulteration  is  as  complex  and  multidimensional  as  the  global  supply
chains  are  and  must  be  understood  as  a  structural  dynamic  internal  to  the  capitalist  mode  of  food  production.  Approaching  food  fraud  from  this  structural  perspective,  the  article  critically  examines  the  existing  struggles  against  food  adulteration.
Received  :  17.04.2019
Accepted  :  16.06.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: gıda  dolandırıcılığı,  taklit,  tağşiş,  gıda  mevzuatı,  gıda  güvencesi,  gıda  güvenliği,  gıda  terörü,  gıda  egemenliği
EN: food  fraud,  counterfeiting,  adulteration,  food  laws,  food  security,  food  safety,  food  terror,  food  sovereignty