Dosya-Derleme
SAVAŞ  GIDA  GÜVENCESİ  İÇİN  NASIL  BİR  TEHDİT  OLUŞTURUYOR?
What  Threat  That  War  Poses  To  Food  Security?

Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 313-315
Yazar
    Zeki  GÜL
       Dr.,  İç  Hastalıkları  Uzmanı,  Emekli  Hekim  (ORCID  No:  0000  0003  3205  6474)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  savaş  ve  çatışma  koşullarının  gıda  üretimi,  sağlanabilirliği,  erişilebilirliği,  kabul  edilebilirliği  ve  sürdürülebilirliğinde  yarattığı  tahribat
ele  alınmıştır.  Bu  bağlamda  gelişen  beslenme  sorunlarından  etkilenen  öncelikli  hedef  grupları  ve  etkilenme  biçimleri  irdelenmiştir.
Geliş  Tarihi  :  24.05.2019
Kabul  Tarihi  :  28.06.2019
  This  paper  deals  about  the  devastating  eff  ects  of  war  and  confl  ict  on  food  production,  availability,  accessibility,  acceptibility  and  sustainability.  Fragile  target  groups  and  the  impacts  of  nutritional  problems  have  been  discussed  in  this  context.
Received  :  24.05.2019
Accepted  :  28.06.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: savaş,  gıda  güvencesi,  yeti  yitimi,  gıda  ambargosu
EN: war,  food  security,  loss  of  competence,  food  embargo