Yazar
Murat  ÖZTÜRK
Öğretim  Üyesi,  Kırklareli  Üniversitesi,  İ.İ.B.F,  İktisat  Bölümü  (ORCID  No:  0000-0002-1014-7490)