Dosya-Derleme
TÜRKİYE  TARIM  GIDA  SİSTEMİ  VE  GIDA  FİYATLARINDA  DALGALANMALAR
Agri-Food  System  of  Turkey  and  Fluctuation  of  Food  Prices

Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 323-332
Yazar
    Murat  ÖZTÜRK
       Öğretim  Üyesi,  Kırklareli  Üniversitesi,  İ.İ.B.F,  İktisat  Bölümü  (ORCID  No:  0000-0002-1014-7490)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Türkiye’de  son  yıllarda  et,  süt,  sebze  ve  saman  fiyatlarında  ani  ve  şiddetli  artışlar  gözlendi.  Tarihte  de  sık  sık  gözlenen  gıda  fiyatlarının  artışlarının  temel  nedeni  gıda  arzı  sorunları  olmuştur.  Tarım  ve  gıda  ürünleri  fiyatlarını  açıklamak  için  tarım-gıda  sistemleri  yaklaşımı  elverişli  kavramsal  araçlardır.  Bir  tarım  gıda  sistemi  temelde  tarım  faaliyetinde  kullanılan  doğanın  dengesinin  sürdürülmesini  sağlamalıdır.  Tarım-gıda  sisteminden  beklenen  ikinci  önemli  işlev  tarım  üretimi  ile  toplumun  ihtiyaçları  arasında  denge  sağlamaktır.  Bu  çerçevede  Türkiye  tarımının
son  yüz  yıllık  dönemine  bakıldığında  tarım-gıda  üretiminin  sürekli  arttığı  ve  bir  iki  kısa  dönem  haricinde  üretimin  nüfusun  gıda  ihtiyacını  karşıladığı  görülür.  1980  yılından  sonra  ekonomide  ve  tarımda  neo-liberal  politikalar  izlenmesi  önemli  etkiler  doğurur.  Bu  politikalar  tarım  desteklerinin  azaltılması,  tarıma  girdi  sunan  ve  tarım  ürünü  işleyen  kurumların  özelleştirilmesi,  tarım  ürünleri  fiyatlarının  belirlenmesinin
piyasalara  bırakılması  gibi  uygulamalardan  oluşur.  Sonuçta  tarım  faaliyetleri  zayıfl  ar,  üreticiler  gelir  kaybına  uğrar,  kimi  ürünlerin  üretimi
azalır.  Gıda  fiyatları  ve  üretim  dalgalanmaya  başlar.  Üretimin  dalgalanması  kimi  yıllarda  kuraklıkla  ya  da  hastalıklarla  birleşince  kıtlık,  ürün
fiyatlarında  ani  ve  şiddetli  yükselişler  ortaya  çıkar.  Ayrıca  hayvancılıkta  ülke  gerçekleri  ile  bağdaşmayan  politikaların  izlenmesi  buradaki  sorunları  kalıcı  hâle  getirir.  Kısaca  deneyimlenmiş  ve  çözümleri  olan  sorunlara  mevcut  tarım-gıda  sistemi  cevap  verememektedir.
Geliş  Tarihi  :  07.03.2019
Kabul  Tarihi:  28.05.2019
  In  recent  years  Turkey  has  experienced  sudden  and  severe  increase  meat,  milk,  vegetables,  and  hay  prices.  Increases  in  food  prices  have  been  observed  throughout  history  Food  supply  problems  have  been  the  main  reason  for  the  frequent  increase  in  food  prices  in  history.Sometimes  an  increase  in  the  price  of  a  particular  product  may  be  due  to  specific  or  seasonal  conditions.  Agricultural-food  systems
approach  to  explain  agricultural  and  food  products  prices  and  other  developments  are  favorable  conceptual  tools.  An  agriculture-food  system  should,  in  principle,  ensure  that  natural  means  used  in  agricultural  activities  are  replaced.  The  second  important  function  expected  from  the  agri-food  system  is  to  balance  the  needs  of  society  and  agricultural  production.  We  can  look  to  the  Turkey’s  agriculture  in  this  context  for  last  hundred  years.  We  can  see  continuous  agricultural  production  increase.  Except  for  a  brief  period,  food  productions  meet  the  needs  of  the  population  in  Turkey.  Following,  neo-liberal  policies  in  economy  and  agriculture  have  significant  eff  ects  after  1980  years.
These  policies  include  the  reduction  of  agricultural  subsidies,  the  privatization  of  which  institutions  providing  input  to  agriculture  and  processing  agricultural  products,  and  the  leaving  of  prices  formation  for  agricultural  products  to  the  markets.  As  a  result,  agricultural
activities  weaken,  producers  suff  er  loss  of  income,  and  production  of  some  products  decreases.  Food  prices  and  production  begin  to  fl  uctuate.  When  the  fl  uctuation  of  production  is  combined  with  drought  or  disease  in  some  years,  scarcity  and  sudden  and  severe  increases  in  product  prices  occur.  In  addition,  following  the  policies  incompatible  with  the  realities  of  the  country  in  animal  husbandry  makes  the  problems  here  permanent.  In  short,  the  existing  agri-food  system  cannot  respond  to  the  problems  experienced  and  solved.
Received  :  07.03.2019
Accepted  :  28.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: tarım-gıda  sistemi,  gıda  fiyatları  artışı
EN: agri-food  system,  rises  in  food  prices