Yazar
Ali  Alper  AKYÜZ
İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  İletişim  Fakültesi,  Sanat  ve  Kültür  Yönetimi  Bölümü
(ORCID  No:  0000-0003-4417-9025)