Dosya-Derleme
EKOLOJİK  TARIM:  NEDİR?  NE  OLMALIDIR?  TÜRKİYE’Yİ  BESLER  Mİ?
What  is  Ecological  Farming?  What  Should  it  be?  Does  it  Feed  Turkey?

Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 369-373
Yazar
    Yonca  DEMİR
       Dr.,  Endüstri  Mühendisi,  2001-2018  arası  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  Öğretim  Üyesi,  Emekli(  ORCID  No:  0000-0001-9716-0403)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Ekolojik  tarım1.  Ne  olduğu,  ne  olması  gerektiği  hâlâ  tartışılan  bir  tarım  pratiği.  Fanatikleri  var,  düşmanları  var,  makul  destekçileri,  inananları;  şüpheci  yaklaşanları  var.  1920’lerden  bu  yana  var.  Mevzuatı  var.  Bu  yönüyle  diğer  alternatif  tarım  yöntemlerinden  ayrışmış.  Özünde,  konvansiyonel  tarımın  doğal  hayata  verdiği  zarardan  kaçınmak  ve  sağlıklı  gıda  üretmek  için  formüle  edilmiş,  bu  hedefl  ere  herkes  için  iyi  bir
yaşam,  sosyal  adalet  gibileri  hemen  eşlik  etmiş.  Ticarileşmiş,  buna  rağmen  hâlâ  mevzuata  dahi  girmemiş  ilkelerine  sıkı  sıkı  bağlı  olarak  amatör
bir  ruhla  yapanları  da  var.  Yazımız,  bu  tartışmaların  bir  özetiyle  başlıyor.  Devamında,  Türkiye’nin  tüm  nüfusunu  sadece  organik  ürünlerle  beslemek  için  ülkenin  ekilebilir  alanlarının  %63’ünün  yeterli  olduğunu  gösterdiğimiz  matematiksel  modeli  ve  sonuçlarını  anlatıyoruz.  Son  olarak,kâr  hırsının  ve  aşırı  büyüme  tutkusunun  sebep  olduğu  çevre  krizinin  varlığında  sağlıklı  beslenmek  gerçekten  mümkün  olabilir  mi  sorusunu  ele  alıyoruz.
Geliş  Tarihi    :  08.04.2019
Kabul  Tarihi  :  03.06.2019
  Organic  farming,  with  “what  it  is”  and  “what  it  should  be”  being  still  debatable  questions,  is  a  farm  management  technique  with  its  fanatics,  enemies,  sensible  supporters,  believers  and  skeptics.  It  is  here  since  the  1920s.  It  is  a  regulated  farming  practice  and  this  feature  separates  it  from  all  other  alternative  farming  movements.  In  essence,  it  has  been  formulated  to  avoid  the  harm  done  by  conventional
agriculture  to  all  living  creatures  and  life  itself  and  to  produce  healthy  food.  Immediately,  these  goals  have  been  joined  by  those  aspiring  to  social  justice  and  a  good  life  for  all  parties  involved.  It’s  commercialized  but  there  still  exist  those  who  perform  it  with  an
amateur  spirit  in  compliance  with  its  principles  even  with  those  that  have  not  found  their  way  into  laws  and  regulations.  These  debates
are  summarized  in  the  beginning  of  our  article  which  continues  to  describe  the  mathematical  model  and  results  showing  that  63%of  arable  land  in  Turkey  suff  ices  to  feed  the  whole  population  solely  with  organic  foods.  Finally,  we  discuss  whether  it  is  possible  at  all  to  follow  a  healthy  diet  as  we  face  an  ecological  crisis  brought  on  by  an  insatiable  greed  for  profit  and  an  obsession  for  growth.
Received  :  08.04.2019
Accepted  :  03.06.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: organik  tarım,  ekoloji,  kirlilik,  Türkiye,  matematiksel  modelleme
EN: organic  farming,  ecology,  pollution,  Turkey,  mathematical  modeling