Yazar
Yonca  DEMİR
Dr.,  Endüstri  Mühendisi,  2001-2018  arası  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  Öğretim  Üyesi,  Emekli(  ORCID  No:  0000-0001-9716-0403)