Belge
TIP  EĞİTİMİNDE  İLAÇ  ŞİRKETLERİNİN  ETKİSİNİN  ÖNLENMESİ  İLAÇ  ŞİRKETLERİNİN  ÖZ-DÜZENLEME  YÖNETMELİĞİNE    ORTAK  YANIT
Regulating  for  Bias  in  Medical  Education:  Joint  Response  to  the  Pharmaceutical  Industry  Self-Regulatory  Code
TTB  web  sayfasında  yayımlanan  bu  metinde  imzası  olan  kuruluşlar:  Mental  Health
Europe,  Continuing  Medical  Education  -  European  Accreditors,  European  Continuing
Medical  Education  (CME)  Forum,  European  Medical  Students’  Association,  Global  Health
Advocates,  Th  e  Good  CME  Practice  group,  International  Federation  of  Medical  Students’
Associations,  Standing  Committee  of  European  Doctors  (CPME)

Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 396-398
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  Avrupa  Hekimler  Daimi  Komitesi’nİn  (CPME)  de  aralarında  olduğu,  Avrupa’daki  hekimleri,  sağlık  çalışanlarını,  tıp  öğrencilerini  ve  tıp
eğitimi  alanındaki  tarafl  arı  temsil  eden  çok  sayıda  sağlık  örgütünün  kaleme  aldığı  ve  tıp  eğitiminde  ilaç  şirketlerinin  etkisine  yönelik  olarak    hazırlanan  ortak  tutum  metni  belgesine  yer  verilmektedir.  Avrupa  İlaç  Sanayi  ve  Dernekleri  Federasyonu  (EFPIA)  tarafından  hazırlanan  ve  ilaç  sanayine  tıp  eğitiminin  içeriğine  müdahale  etme,  reklam  ve  tanıtım  faaliyetlerini  “eğitim”  adı  altında  gizleme  yolunu  açan  yönetmeliğe  tepki  olarak  hazırlanan  tutum  metni,  ilaç  şirketlerine  tıp  eğitiminin  içeriğini  etkileme  hakkı  tanınmaması  gerektiğine  vurgu  yapmaktadır.
Belge  Tarihi  :  11.09.2019
  This  article  present  the  joint  response  of  the  organizations  of  European  doctors  including  the  Standing  Committee  of  European  Doctors  (CPME),healthcare  professionals,  medical  students  and  medical  education  stakeholders  to  the  intervention  of  pharmaceutical  industry  to  medical  education.  The  joint  response  criticizes  the  new  code  of  practice  adopted  by  the  European  Federation  of  Pharmaceutical  Industries  and  Associations  (EFPIA)  for  allowing  the  industry  to  interfere  with  the  content  of  medical  education  and  to  conceal  promotional  and  informational  activities  under  the  guise  of  education  while  stressing  that  pharmaceutical  industries  must  be  denied  the  right  to  infl  uence  the  content  of  medical  education.
Document  Date:  11.09.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: tıp  eğitimi,  ilaç  şirketleri,  etik
EN: Medical  education,  pharmaceutical  companies,  ethics