Belge
KANADA  TABİPLER  BİRLİĞİ’NE  KAZ  DAĞLARI  İÇİN  MEKTUP
Letter  to  Canadian  Medical  Association  for  Kaz  Mountains

Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 399-400
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  Türkiye’nin  Çanakkale  İli’nde  yer  alan  Kaz  Dağları’nda  çevre  tahribatına  ve  ekolojik  yıkıma  yol  açan  ve  başta  bölge  halkı  olmak  üzere  toplumun  tüm  duyarlı  kesimlerinin  tepkisini  çeken  altın  madeni  projesi  ile  ilgili  olarak  Türk  Tabipleri  Birliği  Merkez  Konseyi  tarafından  Kanada  Tabipler  Birliği’ne  gönderilen  mektuba  yer  verilmektedir.  Türk  Tabipleri  Birliği  Merkez  Konseyi  Başkanı  Prof.  Dr.  Sinan  Adıyaman  imzası  ile  Kanada  Tabipler  Birliği  Başkanı  Dr.  Gigi  Osler’e  08  Ağustos  2019  tarihinde  gönderilen  mektupta,  Kaz  Dağları  bölgesinde  Kanada  kökenli  Alamos  şirketinin  25  kilometrelik  havzada  üç  ayrı  proje  ile  altın  madeni  ruhsatı  aldığı  ve  bu  şirket  tarafından  işletme  ruhsatı  alınan
altın  madeni  alanının  çevre  ve  ekolojik  tahribata  yol  açan  bir  duruma  getirildiği  belirtilmektedir.  Mektupta  Kanada  Tabipler  Birliği’ne,  Alamos  Gold’un  Türkiye’deki  faaliyetleri  ve  sonuçları  hakkında  Kanada  yetkililerini  ve  Kanada  kamuoyunu  bilgilendirme  çağrısında  bulunulmaktadır.
Belge  Tarihi  :  08.08.2019
  This  article  is  about  the  letter  sent  to  Canadian  Medical  Association  by  Turkish  Medical  Association  concerning  the  gold  mining  project  on  Kaz    Mountains  in  Çanakkale  Province  of  Turkey  which  will  lead  to  environmental  destruction  and  ecological  disaster  and  which  has  already  been  reacted  upon  by  all  sensitive  segments  of  population  including  local  people.  The  letter  addressed  to  Dr  Gigi  Osler,  the  President  of  Canadian  Medical  Association  by  Prof  Sinan  Adıyaman,  the  President  of  the  Central  Council  of  Turkish  Medical  Association  on  8  August  2019  states  that  the  Alamos  Gold,  a  Canadian  company,  secured  gold  mining  license  with  three  diff  erent  projects  extending  over  25  kilometres  and  the  area  concerned  has  already  suff  ered  environmental  and  ecological  destruction  as  a  result  of  the  activities  of  the  company.  The  letter  urges  Canadian  Medical  Association  to  inform  Canadian  authorities  and  the  public  about  the  activities  of  the  Alamos  Gold  in  Turkey  and  its  consequences.
Document  Date:  08.08.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Türk  Tabipleri  Birliği,  çevre,  ekoloji,  Kanada
EN: Turkish  Medical  Association,  environment,  ecology,  Canada