Yazar
Cavit  Işık  YAVUZ
Doç.  Dr.,  Toplum  ve  Hekim  Hakem  Kurulu  Üyesi,  Hacettepe  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.(ORCID  No:  0000-0001-9279-1740)