Yazar
Kayıhan  PALA
Prof.  Dr.,  Bursa  Uludağ  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.  Öğretim  Üyesi
(ORCID  No:  0000-0002-0983-4904)