Yazar
Bülent  ŞIK
Dr.  Gıda  Mühendisi,  Antalya  Dayanışma  akademisi  (ANDA)                                                                              (ORCID  No:  0000-0003-2937-8974)