Yazar
Murat  TÜRKEŞ
Prof.  Dr.,  Boğaziçi  Üniversitesi  İklim  Değişikliği  ve  Politikaları  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  Yönetim
Kurulu  ve  Fizik  Bölümü  Yarı  Zamanlı  Öğretim  Üyesi  (ORCID  No:  0000-0002-9637-4044)