Toplum ve Hekim Arşivine hoş geldiniz.

Sayfamızın sağ üst köşesindeki menüde üçüncü sırada yer alan “bul” sekmesi sizi arşivimizin arama motoruna götürür. Bu sekmenin altında açılan arama motorunda yıl, cilt, sayı, kategori, başlık, yazar adı ve soyadı gibi kategorilerde makale taraması yapabilirsiniz.

Sayfamızın sağ üst köşesindeki menüde üçüncü sırada yer alan “liste” sekmesine tıkladığınızda, Dergimizin içeriğine ilk sayısından itibaren kronolojik olarak listelenmiş şekilde ulaşabilirsiniz.

Sayfamızın sağ üst köşesindeki menüde üçüncü sırada yer alan “yardım” sekmesinde ise, arşiv taramanızla ilgili ihtiyacınız olan bilgiler sunulmuştur.

Dergimize yazı başvurusu yapmak isteyen yazarlar ve yayın politikamız ile ilgilenen okuyucularımız aşağıda bulunan menüden faydalanabilirler.

Faydalı olması dileğimizle...

'2014 yılına dek çıkmış olan tüm sayıların eksiksiz dökümünü kapsamaktadır. Toplam 1329 kişinin katkıda bulunduğu 2863 yazıdan oluşan Dizin’in kullanımı ücretsizdir.’

Welcome to the Community and Physician Archive.

The tab “find” appearing as the third in the menu given at top right-hand corner of our page will lead you to the search engine of our archive. Using this engine you can search through such categories as year, volume, issue number, title and author’s first and last name.

Clicking on “list” in the same page you can reach the content of our journal as chronologically listed starting from its first issue.

The tab “help” will give the information you need in your archive search. Authors who want to contribute to our journal with their articles and readers interested in our publication policy may find the menu given below useful. Good readings hoping that you’ll find it useful.

  • YAYIN POLİTİKASI
  • YAZI KATEGORİLERİ
  • YAZI BAŞVURUSU
Toplum ve Hekim dergisinin yayın politikası şu ilkeleri
içermektedir:
a) Toplum ve Hekimde yayımlanacak yazıların şu konulardan
en az birisini içermesi gerekmektedir.
Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları, Hekimlerin Meslek Sorunları,
Sağlık Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık Örgütlenmeleri, Sağlık Ekonomisi, Tıp Eğitimi, Sağlık Eğitimi
b) Hekimlerin mesleklerini uygularken, meslektaşları ve toplumu oluşturan kişi ve kurumlarla kurdukları tüm ilişkilerin, yukarıda sayılan konular çerçevesindeki kuramsal ve uygulamalı yanları Toplum ve Hekimin ilgi alanına girer.
c) Gönderilen yazıların, öncelikle gerçeği olgularda arayan bir çaba ile yazılmış olmasına; katıldığı ya da eleştirdiği görüşlerin eğer varsa kaynaklarının belirtilmiş olmasına; TTB'nin ve diğer tıp meslek örgütlerinin kuramsal ve pratik birikimlerini yansıtmasına dikkat edilir.
d) Yazıların bilimsel ve onurlu bir hekimlik savaşımına katkıda bulunabilecek bilgi, strateji, çözümleme ve bireşimleri içermesi gerekmektedir.
e) Toplum ve Hekim Dergisi hakemli bir dergidir. Gönderilen tüm yazılar editörler tarafından değerlendirilir. Derginin yayın politikalarına uyan yazılar değerlendirilmek üzere iki hakem kurulu üyesine iletilir. Derginin yayın ilkelerine uyan araştırma kategorisindeki yazılar değerlendirilmek üzere Araştırma Danışma Kurulu üyesi iki hakeme iletilir.

Araştırma: Yeni olguların saptandığı, olgular arası ilişkilerin çözümlendiği, diğer yayınlarda yer almış olgular ve analizlerle tartışılan ve bir sonuca varılan, gereç ve yöntemi açıkça yazılmış makalelerdir.
Derleme: Konu ile ilgili tartışılan ana görüşleri ortaya koyan, bu görüşlerin dayandığı analizleri irdeleyen ve bunlara dayanarak yazarın bir sonuca vardığı yazılardır. Yazar, okuyucuların konu ile çok yakın ilgisinin olmadığını varsaymalıdır.
Dosya: Toplum ve Hekim dergisinin yayın alanına giren konularda hazırlanmış ve incelenen konuyu belli bir sistematik içinde, belli bir tutarlılıkla ele alan özgün yazılardır.
Gözlem ve Görüşler: Gözlemlerin, yorumların, çözüm önerilerinin yer aldığı serbest tarzda yazılardır.
Bildiri: Çeşitli toplantılarda sunulan bildiri, konferans vb. gibi konuşmaların yazılı metinleridir.
Panel: Panel adı altında gerçekleştirilen toplantılarda yapılan konuşma ve sunumlardır.
TTB Raporu: TTB Merkez Konseyi veya Tabip Odalarının tüm organlarından gönderilen ve organın imzasını taşıyan raporlardır.
Rapor: Gözlemlerin, analizlerin, çeşitli toplantıların vb. kısa biçimde rapor edildiği yazılardır.
Çeviri: Toplum ve Hekim'in yayın alanına giren konularda okuyucuya ulaştırılmasında yarar görülen yabancı makalelerin tam veya özet çevirileridir. Orjinal makale ile birlikte gönderilmelidir.
Mektup: Toplum ve Hekim'de yayınlanmış yazıların gerek biçim, gerek içeriği ile ilgili yapılan tartışmalar ve okuyucunun kendi görüş ve katkılarını içeren mektuplardır.
Belge: Okuyucunun orijinal metnini tümü ile bilmesi istenen ve gönderenin "belge" olarak değerlendirdiği yazılardır.
Portre: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda çalışmış bazı bilim adamlarının biyografileri.
Duyuru: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda okurlara duyurulmak istenen her türlü yarışma, ödül vb. konularda duyurular.
Kitap: Yeni yayınlanan kitapların kendi türünden yayınlar içinde yerini, perspektif veya çözüm getirdiği sorunları ele alan ve bir kitap tanıtımı yapan yazılardır.

Yazı başvurusu posta yolu ile veya toplumhekim@ttb.org.tr elektronik posta adresine yapılabilir. Yazı ulaşır ulaşmaz yazarlara bir teşekkür iletisi gönderil