İlk   |   Önceki   |   Kayıt 26 - 50 ( 2796)   |   Sonraki   |   Son      

Merkez  Konseyi'nin  görüşleri 
TTB  Merkez  Konseyi'nin  Tam-Süre  Çalışma  Yasa  Tasarısı  üzerine  görüşleri 

Cilt 1, Sayı 3, Mart, 1978, Sayfa 11-13
Türk  Tabipleri  Birliği  Merkez  Konseyi

Tam  süre  çalışma
Cilt 1, Sayı 3, Mart, 1978, Sayfa 15-20
Atabek,  E.

Tıbbi  ilaç  hammaddesi  üretimi  sorunları
Cilt 1, Sayı 3, Mart, 1978, Sayfa 21-28
Türk  Tabipleri  Birliği  Merkez  Konseyi  Halk  Sağlığı  Komisyonu

Sosyal  katmanlaşma  ve  psikiyatrik  hastalıklar 
Cilt 1, Sayı 3, Mart, 1978, Sayfa 29-39
Holllngshead,  A.B.;  Redlich,  F.C.;  Şar,  V.

Sağlık  personeli  yetiştirmede  önem  ve  öncelikler 
Ülke  gerçek  ve  gereksinmelerine  göre  sağlık  personeli  yetiştirmede  göz  önüne  alınması  gereken  önem  ve  öncelikler 

Cilt 1, Sayı 3, Mart, 1978, Sayfa 41-47
Eren,  N.;  Aksakoğlu,  G.

Kronik  hastalıklar  (3) 
Cilt 1, Sayı 3, Mart, 1978, Sayfa 49-58
Arat,  Ö.

Meslek  hastalıkları  (III)
Cilt 1, Sayı 3, Mart, 1978, Sayfa 59-61
Tonguç,  E.

Toplum  ve  Hekim'den  haberler
Cilt 1, Sayı 3, Mart, 1978, Sayfa 62-64
Toplum  ve  Hekim  Yayın  Kurulu

Söyleşi
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 3
Toplum  ve  Hekim  Yayın  Kurulu

14  Mart  Sağlık  Kurultayı  14  -  21  Mart  1978  ..   
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 4-5
Toplum  ve  Hekim  Yayın  Kurulu

Nasıl  bir  tam  süre  yasası?
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 6-15
Dinç,  H.

Sağlık  hizmetleri  ve  eğitsel  tıpta  asistan  hekimin  yeri  ve  sorunları
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 16-22
Sarı,  K.

Çocuk  Hakları  Beyannamesi 
Kabul  tarihi:  20  Kasım  1959

Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 23-25
Toplum  ve  Hekim  Yayın  Kurulu

1979  Dünya  Çocuk  Yılı
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 26-28
Atabek,  E.

Türkiye'de  protein-enerji  yetmezliği  sorunu  açısından  ticari  çocuk  mamalarının  durumu
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 29-36
Merdol,  T.O.
Araştırma
Bursa  bakım  ve  yetiştirme  yurtlarındaki  çocuklarda  yapılan  beslenme  durumu  araştırması
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 37-40
İleriye,  B.

Ana  çocuk  sağlığı  açısından  doğurganlığın  getirdiği  sorunlar 
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 41-46
Küçükyalçın,  D.

Ankara  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi'nde  öğrenci  sorunları
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 47-50
Solakoğlu,  S.

Meslek  hastalıkları  (IV)
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 51-62
Tonguç,  E.

İşçi  sağlığı  ve  iş  güvenliği 
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 63-69
İzmir  Tabip  Odası  Özlük  İşleri  Bürosu

Haberler 
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 70
Toplum  ve  Hekim  Yayın  Kurulu

Sağlık  Personelinin  Tam  Süre  Çalışma  Esaslarına  Dair  Kanun  Tasarısı
Cilt 1, Sayı 4, Nisan, 1978, Sayfa 71-72

Söyleşi
Cilt 1, Sayı 5, Mayıs, 1978, Sayfa 3
Toplum  ve  Hekim  Yayın  Kurulu

1  Mayıs
Cilt 1, Sayı 5, Mayıs, 1978, Sayfa 5-7

Hekimlerin  beslenme  konusundaki  görüş  ve  sorumlulukları
Cilt 1, Sayı 5, Mayıs, 1978, Sayfa 9-15
Atabek,  E.