Hakem  Kurulu’ndan
hakem  kurulundan
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 321-322
Dosya-Derleme
UYUMSUZLUK  MU?  KİTLE  PAZARLAMASI  MI?  TAŞ  DEVRİ  DİYETLERİ,  SANAYİLEŞME
VE  AŞIRI  İŞLEM  GÖRMÜŞ  GIDALAR

Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 323-333
Elton,  S.
Dosya-Derleme
EVRİMSEL  TIP  PERSPEKTİFİ  İLE  GENETİK  HASTALIKLAR
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 334-339
Tükün,  A.;  Bilecen,  K.
Dosya-Derleme
EVRİMSEL  EPİDEMİYOLOJİ:  EPİDEMİYOLOJİ  VE  EVRİMSEL  BİYOLOJİNİN  SENTEZİ
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 340-344
Sezgin,  E.
Dosya-Derleme
EVRİMSEL  TIP  ve  ENDOKRİN  FENOTİPLER:  ERKEN  JUVENİLİTEYE  EVRİMSEL  BAKIŞ
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 345-348
Berberoğlu,  M.
Dosya-Derleme
ENFEKSİYON  HASTALIKLARI  ve  EVRİMSEL  TIP
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 349-358
Yenen,  O.Ş.
Dosya-Derleme
EVRİMSEL  ORTAKLIKLAR  TEMELİNDE  MODEL  ORGANİZMALAR:
DROSOPHILA  MODELİ  VE  PARKİNSON  HASTALIĞI

Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 359-366
Düzgün,  Ö.
Dosya-Derleme
GÖZÜN  EVRİMİ
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 367-370
Ulusoy,  M.O.;  Emre,  S.
Dosya-Derleme
EVRİMSEL  DİNAMİKLERİN  MEYDAN  OKUYAN  ÖZNESİ  OLARAK  HIV
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 371-375
Tarhan,  Ç.
Dosya-Derleme
EVRİMSEL  TIP  EĞİTİMİ  İÇİN  YENİ  MODÜLLER:  AVUSTRALYA  VE  İSVİÇRE  DENEYİMLERİ
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 376-384
Ruhlı,  F.;  Haeusler,  M.;  Sanıotıs,  A.;  Henneberg,  M.;  Akgül,  G.R.
Dosya-Derleme
EVRİMSEL  BİYOLOJİ,  EVRİMSEL  TIP  VE  TIP  EĞİTİMİ:  DÜNYA  VE  TÜRKİYE
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 385-388
Sayek,  İ.
Dosya-Derleme
TIP  EĞİTİMİNDE  EVRİMİ  KONUMLANDIRMAK:  EVRİMSEL  TIP  DİSİPLİNİ
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 389-391
Müderrisoğlu,  M.C.;  Ersöz,  N.
Dosya-Derleme
ŞİZOFRENİ;  EVRİME  ÖDENEN  BİR  BEDEL  Mİ?
Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 2-400
Yıldırım,  E.A.;  Yıldızhan,  E.;  Öztürk,  N.