HAKEM  KURULU’NDAN
HAKEM  KURULU’NDAN
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 241-242
DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
SAĞLIK  TURİZMİ
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 243-244
Yavuz,  C.I.
Dosya-Derleme
KÜRESEL  KAPİTALİZMİN  TIBBA  DOKUNUŞU:  SAĞLIK  TURİZMİ
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 245-253
Yavuz,  M.
Dosya-Derleme
SAĞLIK  HİZMETLERİNİN  ULUSÖTESİ  TAŞERONLAŞTIRILMASI:  TIBBİ  TURİZM
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 254-265
Davas,  A.
Dosya-Derleme
SAĞLIK  TURİZMİNDE  YÖNETİŞİM  MANTIĞI  VE  KÖRFEZ  ÜLKELERİ
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 266-274
Yıldırım,  K.
Dosya-Derleme
SAĞLIK  TURİZMİ,  ŞEHİR  HASTANELERİ  VE  SAĞLIK  SERBEST  BÖLGELERİ
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 275-281
Basa,  E.
Dosya-Derleme
SAĞLIK  TURİZMİ  KANUN  TASLAĞI  VE  MEVZUATI
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 282-287
Erbaş,  Ö.
Derleme
TÜRKİYE’DE  GİZLENEN  BEBEK  ÖLÜMLERİ  VE  BÖLGELERARASI  EŞİTSİZLİKLER
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 288-294
Hamzaoğlu,  O.
Derleme
TÜRKİYE’DE  KAMU  SAĞLIK  HARCAMALARININ  TARİHSEL  SEYRİ:  BETİMLEYİCİ  BİR  DEĞERLENDİRME
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 295-307
Yılmaz,  V.;  Yentürk,  N.
Araştırma
HASTANE  ENFEKSİYONLARINA  SOSYOMEDİKOJENİK  YAKLAŞIM:  MEDİKAL  ANTROPOLOJİK  BİR  ARAŞTIRMANIN  SONUÇLARI
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 308-315
Erdal,  S.;  Duyar,  İ.
Derleme
TIBBİ  ANTROPOLOJİ  NİÇİN  ÖNEMLİDİR?
Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 316-320
Can,  B.
HAKEM  KURULU’NDAN
HAKEM  KURULU’NDAN
Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 321-322