HAKEM  KURULU’NDAN
HAKEM  KURULU’NDAN
Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 321-322
DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
AKP’Lİ  15  YILIN  BİLANÇOSU
Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 323-324
Öztürk,  O.;  Hamzaoğlu,  O.
Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
ON  BEŞ  YILIN  BİLANÇOSU:  ÇELİŞKİLER  YUMAĞI
Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 325-327
Çulhaoğlu,  M.
Dosya-Derleme
AKP’Lİ  YILLARDA  TÜRKİYE  EKONOMİSİ:
COŞKU,  DURGUNLUK  VE  TASFİYE  EĞİLİMLERİYLE  SALINIM

Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 328-340
Değirmenci,  E.;  Karaçimen,  E.;  Köse,  A.H.
Dosya-Derleme
AKP’Lİ  YILLARDA  ÇALIŞMA  YAŞAMI:  SERMAYEYE  CENNET,  EMEĞE  CEHENNEM
Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 341-360
Kaygısız,  İ.
Dosya-Derleme
AKP  VE  TÜRKİYE’DE  BİRİNCİ  BASAMAK  SAĞLIK    HİZMETLERİNİN  BAŞKALAŞMA  ÖYKÜSÜ
Cilt 5, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 361-375
Öcek,  Z.A.
Dosya-Derleme
İŞÇİ  SAĞLIĞI  ve  GÜVENLİĞİ  POLİTİKALARI  SON  15  YILDA  NASIL  “DÖNÜŞTÜ”
Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 376-380
Emiroğlu,  C.
Dosya-Derleme
SAĞLIK  EMEK  GÜCÜNÜN  AKP  İLE  GEÇEN  15  YILI
Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 381-400
Özkan,  Ö.