Derleme
SAĞLIK  “REFORMU”  :  NEREDEN  NEREYE?
Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 403-409
Öztürk,  O.
Dosya-Derleme
TÜRKİYE’DE  ANA  VE  ÇOCUK  SAĞLIĞI  HİZMETLERİNİN  DURUMU:  2002-2017
Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 410-421
Eskiocak,  M.E.
Dosya-Derleme
SAĞLIK  BAKANLIĞI  HASTANELERİNDE  15  YILLIK  DÖNÜŞÜM
Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 422-426
İlhan,  B.
Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
RIZAYLA  VEYA  ZORLA:  ŞEHİR  HASTANELERİ
Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 427-431
Erbaş,  Ö.
Dosya-Derleme
TÜRKİYE’DE  TIP  EĞİTİMİ:  ONBEŞ  YILDA  (2002-2017)  NELER  DEĞİŞTİ?
Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 432-435
Sayek,  İ.
Dosya-Derleme
SAĞLIKTA  ŞİDDET
Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 436-442
Tükel,  R.
Dosya-Derleme
AKP’Lİ  YILLARDA  SAĞLIK  HİZMETLERİNİN  FİNASMANI:  Cepten  Devlete,  Devletten  Patrona
Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 443-449
Hamzaoğlu,  O.
DOSYA/YUVARLAK  MASA  TOPLANTISI
YENİ  DÖNEMDE  NASIL  BİR  STRATEJİ
Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 450-468
Algan,  N.;  Bilaloğlu,  E.;  Çerkezoğlu,  A.;  Hamzaoğlu,  O.;  Kılıç,  G.;  Öztürk,  O.